Potvrzení o daru pro příznivce INEX-SDA / Donation certificate

Prosím vyplňte krátký formulář, který nám umožní vystavit vám potvrzení o daru, děkujeme.
Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaký je účel a předmět, na který byl dar poskytnut, a datum darování.
ENGLISH: Please fill out short form, which will enable us to issue for you a donation certificate, thank you.
Donation certificate must consist of info, who is the donating and who receiving entity, what is the donated amount, and for what purpose is the donation, including donation date.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question