სასწავლო კურსებისა და აკადემიური პერსონალის შეფასება
სქესი _______
Your answer
ასაკი________
Your answer
. სწავლების საფეხური________
Your answer
სემესტრი________
Your answer
სასწავლო კურსის დასახელება_________
Your answer
ჩემთვის სავსებით მისაღებია სემესტრში შემოთავაზებული დატვირთვა
თავისუფლად ვასწრებ სილაბუსში მითითებული გეგმის მიხედვით სასწავლო მასალის მომზადებას
მატერიალური რესურსები და ტექნიკური აღჭურვილობა ადეკვატურია სწავლის შედეგების მისაღწევად
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ჩემთვის სასურველ ენაზეა
ჩემთვის გასაგები და ნათლად ჩამოყალიბებულია შეფასების კრიტერიუმები
სასწავლო კურსი ანვითარებს სწორედ იმ კომპონენტებს, რომლის შეძენაც მსურს
ყოველთვის ვიღებ რას ითხოვენ ჩემგან აღნიშნული სასწავლო კურსის ფარგლებში
სასწავლო კურსის შედეგად მე გავხდი უფრო თავდაჯერებული, შემიძლია კარგად დავგეგმო ჩემი სამუშაო
სასწავლო კურსი მაძლევს შესაძლებლობას ვიყო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
სასწავლო კურსის მიზანი და სწავლის შედეგები შეესაბამება ჩემს მოლოდინებს
ლექტორი არის მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი
ლექტორის მიერ მოწოდებული სილაბუსი შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს
ლექტორი ადვილად ხელმისაწვდომია
სწავლების მეთოდი არის იმ მასალის ადექვატური, რასაც ლექტორი გვთავაზობს
ლექტორი ყოველთვის მზადაა სტუდენტებთან დიალოგისთვის, რჩევებისმისაცემად და კონსულტაციების გასაწევად
ლექტორი იცავს საუნივერსიტეტო შინაგანაწესს (არ აგვიანებს, არ აცდენს)
ლექტორის დამოკიდებულება სასწავლო პროცესისა და სტუდენტების მიმართსწავლის მოტივაციას გვიძლიერებს
ლექტორი სტუდენტების მიმართ ლოიალურია
ლექციის დასრულების შემდეგ არ რჩება გაუგებარი მასალა
ყველა საჭირო ინფორმაცია (მაგ: გამოცდების შედეგები და ა.შ.) დროულადიტვირთება ელექტრონულ რესურსებზე
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ცვლილებები დროულად არის ცნობილი
ყოველთვის ვიღებთ უკუკავშირს ჩვენი სწავლის შედეგების შესახებ
სტუდენტ(ებ)ის შენიშვნაზე რეაგირება ხდება სწრაფად და ეფექტურად
საერთო ჯამში, მე კმაყოფილი ვარ ამ კურსით
სხვა სტუდენტებსაც ვურჩევდი აღნიშნული კურსის გავლას
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy