12. otázka
Email address *
Čo by v takejto situácii mali urobiť zodpovední demokratickí politici? *
Súhlasím s tým, aby na účely unikátnosti hlasovania v prebiehajúcej volebnej kampani kandidátov SaS za OKS v parlamentných voľbách do Národnej rady SR, realizovanou spoločnosťou DEVON COMMUNICATION, s.r.o. zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 70965/B, so sídlom na Beskydská ul. 7330/17 v Bratislave, IČO: 46047824,e-mail: office@devoncommunication.sk (ďalej len DEVON COMMUNICATION, s.r.o. spoločnosť DEVON COMMUNICATION ako prevádzkovateľ spracúvala môj osobny údaj e-mail, ktorý som jej poskytol za účelom môjho prihlásenia a hlasovania v kampani „www.12otazka.sk“. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu, ktorým je doba trvania ankety do 26. februára 2020 alebo do odvolania môjho súhlasu. E-mail ako osobný údaj nebude použitý za žiadnym iným účelom, len pre zabezpečenie unikátnosti hlasovania, aby jedna osoba mohla hlasovať iba jeden krát, e-mail bude použitý len pre kontrolu unikátnosti respondenta a nebude priradený k daným odpovediam. Výsledky ankety sú preto anonymné a budú použité len pre štatistické účely. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na nesúhlasím a spoločnosť DEVON COMMUNICATION, nebude ďalej emailovú adresu na daný účel ankety spracovávať a osobný údaj bezodkladne vymaže . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a prečítal som si podmienky https://www.12otazka.sk/podmienky-spracovania-udajov/ spracovania údajov a som si ako dotknutá osoba vedomý svojich práv. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.