แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2564 จึงต้องทำการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ข้อมูลความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตและบุคลากรมากที่สุด ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse