Poptávkový formulář supervize
Dobrý den,
děkujeme, že se obracíte na Český institut pro supervizi (ČIS) s poptávkou supervize. Projděte s námi prosím tento formulář, který vám pomůže specifikovat poptávku po supervizi.

Váš ČIS

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Co je supervize? 
 • Nástroj profesního růstu.
 • Jejím cílem je prospěch cílového příjemce služby (tedy klienta, pacienta, žáka aj.) prostřednictvím zvědomování pracovních postupů (procesů) pracovníka (psychologa, psychoterapeuta, sociálního pracovníka, lékaře, učitele aj.). 
 • Cílem supervize může být mimo jiné zlepšení psychohygieny či vztahů na pracovišti. Supervize však není vhodná jako řešení akutních personálních potíží na pracovišti.  
 • Trvalejší efekt supervize se dostavuje až po delší době využívání této služby. 
 • Poskytování supervize se řídí Etickým kodexem.
 • Pamatujte na to, že v případě organizací je supervizní dohoda (kontrakt) vždy trojstranná. Tedy mezi vámi (zadavatelem), týmem či skupinou (vašimi zaměstnanci) a supervizorem. O očekáváních od supervize je třeba jednat v rámci tohoto trojúhelníku.
Co není supervize?
 • Kontrola, mediace, coaching, audit nebo terapie.
 • Supervize není všelék a nehodí se pro všechny typy problémů. 
Máte již se supervizí zkušenost? *
Pokud uvažujete o zavádění supervize do prostředí, které s ní nemá zkušenost, doporučujeme nejdříve využít možnost školení či seznamovacího semináře. 
Required
Kdo je supervizor?
 • Odborník, který absolvoval akreditovaný výcvik v supervizi (nebo je jeho kandidátem, tj. odborník ve fázi výcviku, pod pravidelnou odbornou supervizí). 
 • ČIS garantuje odbornou úroveň jak svých absolventů tak kandidátů.  
 • Seznam supervizorů i kandidátů můžete najít na stránkách ČIS. 
 • Supervize je svébytná profese. Pro přijetí do výcviku je třeba dokončení VŠ vzdělání, ukončený psychoterapeutický výcvik a řada dalších odborných zkušeností. 
 • Supervizor nemusí, ale může  být odborníkem v dané oblasti (např. lékař pro supervizi ve zdravotnictví). Do velké míry záleží na vaší představě.
Jaká je vaše představa o supervizorovi?
*
Napište nám krátkou specifikaci, např. preference odbornosti (lékař, psychoterapeut, zkušenost s nějakým terapeutických směrem apod.).
Umožňuje způsob vašeho financování supervize akceptovat supervizora ve výcviku ? 
*
Jaký druh supervize hledáte?

Rozlišujeme základní typy supervize, které se odvíjejí od toho, kdo supervizi přijímá.

 • Individuální supervize je formát, který využívá jeden člověk. V čase (přibližně 1 hod) má k dispozici prostor, ve kterém může sdílet témata, jejichž výběr je plně v jeho kompetenci (kazuistiky, týmová nebo jiná témata, která souvisejí s jeho prací). Individuální supervizi může využívat jak řadový zaměstnanec tak vedení. V případě vedení se jedná o supervizi řízení (manažerskou). Dobrá praxe je, aby supervizor neposkytoval paralelně supervizi vedení a dalším zaměstnancům.
 • Skupinová supervize je využívána často ve školství nebo i v jiných organizacích, kdy se jedná o zaměstnance, kteří spolu přímo nespolupracují (netvoří tým, nemají ve společné péči stejné klienty), např. skupina vyučujících. Externí skupinovou supervizi také mohou navštěvovat kolegové z různých pracovišť (např. školní psychologové či sociální pracovníci), kteří se scházejí na neutrální půdě. Ideální velikost skupiny je do 15 členů.  Tato setkání trvají zpravidla 2 - 3 hodiny a účastníci se na nich společně domlouvají, jakým tématům se budou podrobněji věnovat.

 • Týmová supervize  (ideální velikost 5 - 12 osob, minimální počet 3 osoby) je vhodná pro týmy kolegů, kteří se denně potkávají a spolupracují spolu v zájmu prospěchu jednoho klienta (tým CDZ, oddělení nemocnice, terapeutická komunita, sociální zařízení, ale i tým vyučujících a asistentů učitele). Tyto supervize trvají zpravidla 2 - 3 hodiny a tým se na tématech domlouvá se supervizorem obdobně jako v případě skupin. Pokud poptáváte pro organizaci supervizi pro více týmů nebo skupin dobrá praxe ukazuje, že je výhodné oslovit více supervizorů. Formát supervize bude předmětem osobního vyjednávání se supervizorem. 

Specifikujte prosím vaši představu o formátu supervize. 
*
Required
Pro koho supervizi poptáváte? 
*
Představte krátce svůj tým. Pro kolik osob poptáváte supervizi?
Frekvence supervize

Dobrá praxe frekvence supervizních setkání  je  1 x za 4 – 8 týdnů na 2 až 3 hodiny pro týmovou i skupinovou supervizi.  Pro individuální supervizi je to spíše 1 x za 4 týdny na 1 hodinu. Záleží ovšem na potřebách a domluvě supervidanta se supervizorem. Napište o jaké frekvenci uvažujete.

O jaké frekvenci supervize uvažujete?
*
Cena

Cena za hodinu poskytované supervize je různá a odvíjí se od dohody supervidovaného se supervizorem. Obvykle se pohybuje mezi 1 000 - 2 000 Kč za supervizní hodinu. Pokud máte zájem, napište představu o ceně. 

Jakou máte představu o ceně? *
Specifikujte cenu, kterou nabízíte za hodinu práce. Rozlište cenu individuální supervize/ skupinové - týmové supervize 6 - 7 osob/ skupinové - týmové supervize 7 - 10 osob.
Je doprava zahrnuta ve výše uvedené ceně? *
Uveďte, jestli v cenovém návrhu je/není zahrnuta doprava supervizora.

Informace o Vás:

Kdo supervizi poptává?

*
Pracoviště, pro které supervizi poptáváte, kontaktní osoba, telefon.
Webové stránky *
Uveďte své webové stránky / webové stránky pracoviště.
V jakých prostorách se má konat supervize? *
Upřesněte místo konání supervize.

V jaké lokalitě supervizi poptáváte?

*
Uveďte lokalitu, kde má supervize probíhat (např. Praha - centrum/Olomouc/okolí Plzně), v případě, že má probíhat ve vašem prostoru, uveďte adresu, často bývá odlišná od sídla organizace.
V jakém sektoru pracujete? 
*
Required
Komu se vaše organizace věnuje?
*
Jaká je cílová skupina vaší služby? S kým pracujete?
Vaše poptávka byla registrovaná a bude distribuovaná členům ČIS. Reagovat na ni bude přímo supervizor ČIS, kterého poptávka zaujme.  Dejte nám zpětnou vazbu, zda se vám podařilo prostřednictvím formuláře nalézt supervizora na cispraha@gmail.com. Děkujeme Vám za spolupráci. 
V případě, že na poptávku nikdo nezareaguje, neváhejte nás opětovně kontaktovat na e-mailu cispraha@gmail.com. V případě potřeby nám napište doplňující otázky.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy