Wniosek o przyznanie grantu na organizację Regionalnego Festiwalu Kodowania
Tytuł projektu/Hasło przewodnie festiwalu *
Your answer
Czas realizacji (dokładna data) *
Your answer
Miejsce realizacji Wydarzenia Głównego *
Your answer
Wnioskowana kwota dotacji *
Your answer
Przewidywana liczba uczestników *
Your answer
Koordynator Festiwalu
Osoba z Lokalnego Klubu Kodowania odpowiedzialna za wypełnienie wniosku, koordynację projektu i kontakty z FRSI.
Imię nazwisko *
Your answer
Telefon *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Lider
Główny organizator Regionalnego Festiwalu Kodowania.
Nazwa instytucji, przy której działa Lokalny Klub Kodowania *
Your answer
Dokładny adres wraz z kodem pocztowym *
Your answer
NIP *
Your answer
Numer konta, na który zostaną przekazane środki pochodzące z grantu *
Your answer
Adres strony internetowej
Your answer
Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze.
Imię i nazwisko *
Your answer
Funkcja/stanowisko *
Your answer
Współorganizatorzy
Instytucje współorganizujące Festiwal w przypadku grantów większych niż 5 000 zł. W opisie prosimy zawrzeć poniższe informacje:
1) nazwa instytucji;
2) dokładny adres wraz z kodem pocztowym;
3) NIP
4) Koordynator instytucji współorganizującej (osoba osoba odpowiedzialna za współkoordynację projektu i kontakty z FRSI) - imię nazwisko, telefon, adres e-mail.
*
Your answer
Opis projektu
W opisie przedsięwzięcia prosimy uwzględnić wszystkie działania podejmowane w ramach Regionalnego Festiwalu Kodowania tj. aktywności realizowanie w ramach wydarzenia głównego oraz wydarzeń towarzyszących. Opis przedsięwzięcia powinien być zgodny z harmonogramem działań projektorwych (Załącznik nr 1).
*
Your answer
Role w projekcie
Opis zadań projektowych z podziałem na role.
Zadania Lidera *
Your answer
Współorganizatorzy i ich role *
Your answer
Partnerzy i ich role *
Your answer
Wolontariusze i ich role *
Your answer
Uczestnicy projektu
Kim będą odbiorcy projektu? Jak Państwo do nich dotrą? W opisie prosimy wyszczególnić:
1) grupy odbiorców
2) liczbę osób
3) rodzaj aktywność z podziałem na wydarzenie główne i wydarzenia towarzyszące (np. uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 2 w …...... – 100 osób – wydarzenie towarzyszące realizowane w szkole.
*
Your answer
Promocja projektu
W jaki sposób prowadzone będą działania promocyjne?
*
Your answer
Sprzęt udostępniany przez FRSI
Jaki rodzaj sprzętu oferowany przez FRSI oraz w jakiej ilości będzie potrzebny do organizacji wydarzenia?
*
Your answer
Koszty i finansowanie
Dokładne informacje dotyczące kosztów i finansowania projektu prosimy uzupełnić w Załączniku nr 2 KOSZTY_I_FINANSOWANIE i wraz z Załącznikiem nr 1 DZIAŁANIA_PROJEKTOWE_HARMONOGRAM przesłać na adres linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.
*
Required
Informujemy, iż administratorem danych osobowych Koordynatorów projektu, podawanych we wniosku jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie (00-359) przy ul. M. Kopernika 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych związanych z realizacją projektu. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Koordynatora projektu ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Report Abuse - Terms of Service