טופס בקשת מלגת פר"ס תשע"ח 2017/18 PRAS Application form
ההרשמה לתוכנית פר"ס לשנת הלימודים האקדמית תשע"ח סגורה ולכן "טופס בקשת מלגת פר"ס 2017/18 PRAS Application form" כבר לא מקבל תגובות.
אם הגשתך בקשתך בזמן , אנא דאג/י לצרף את יתרת המסמכים הנדרשת בהקדם האפשרי, על מנת שנוכל לטפל בבקשתך. את המסמכים יש לשלוח לכתובת telfed.pras@gmail.com
בהצלחה בלימודים!
דנה לוי תבור
מנהלת מחלקת המלגות


Registration for the PRAS programme for the 2017/18 is now closed.
If you have already applied, please make sure you have completed your registration by sending all relevant documents to: telfed.pras@gmail.com

Best of luck in your studies
Dana Levy Tavor
Head of scholarship department- Telfed

This form was created using Google Forms. Create your own