แบบตอบรับเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างเวลา 18.00 - 22.00 น. โดยในปีนี้มีผู้เกษียณ จำนวน 4 ท่าน และผู้เกษียณที่ครบกำหนดต่ออายุราชการ 2 ท่าน รวม 6 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. รศ.กัลยาณี คุปตานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
3. คุณเฉลียว ภู่ดอก
กลุ่มงานบริหารและบุคคล
4. คุณสำรวล หนูรุ่น
กลุ่มงานบริหารและบุคคล
5. คุณประณีต รอดแสง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. คุณสุวรรณ แก้วพิบูลย์
กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรม
ชื่อ สกุล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม *
Your answer
สังกัดภาควิชา /หน่วยงาน *
การเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม *
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service