ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ขณะนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดจำนวนแล้วค่ะ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/NFZto ขอบคุณค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy