ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
*กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันที่มาถึง
ต้องการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ *
*เสถียรธรรมสถานเปิดรับสมัครอานาปานสติภาวนาในช่วงวันศุกร์ - อาทิตย์ ยกเว้นช่วงเทศกาลสำคัญ กรุณาตรวจสอบปฏิทินกิจกรรม
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ *
สถานะ *
ศาสนา
Your answer
กรุ๊ปเลือด
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
สาขาที่เรียน
Your answer
สถานศึกษา
Your answer
อาชีพ
ตำแหน่ง *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
สาเหตุที่มาปฏิบัติ *
Your answer
คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง *
Your answer
สุขภาพร่างกาย
โรคประจำตัว (ถ้ามี)
Your answer
สุขภาพจิตใจ
ลักษณะอาการที่เป็น
Your answer
กรณีฉุกเฉินติดต่อ *
Your answer
มีความเกี่ยวข้องเป็น *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
เคยมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.