ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
*กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันที่มาถึง
ต้องการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่
*เสถียรธรรมสถานเปิดรับสมัครอานาปานสติภาวนาในช่วงวันศุกร์ - อาทิตย์ ยกเว้นช่วงเทศกาลสำคัญ กรุณาตรวจสอบปฏิทินกิจกรรม
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด
Your answer
อายุ
Your answer
เพศ
สถานะ
ศาสนา
Your answer
กรุ๊ปเลือด
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาที่เรียน
Your answer
สถานศึกษา
Your answer
อาชีพ
ตำแหน่ง
Your answer
สถานที่ทำงาน
Your answer
สาเหตุที่มาปฏิบัติ
Your answer
คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง
Your answer
สุขภาพร่างกาย
โรคประจำตัว (ถ้ามี)
Your answer
สุขภาพจิตใจ
ลักษณะอาการที่เป็น
Your answer
กรณีฉุกเฉินติดต่อ
Your answer
มีความเกี่ยวข้องเป็น
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
Your answer
เคยมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms