แบบสำรวจความต้องการให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดซื้อวารสารวิชาการ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้สำรวจความต้องการให้ สำนักวิทยริการ จัดซื้อ วารสารวิชาการ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ชื่อ - นามสกุล *
คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการ *
ส่วนที่ 2 ความต้องการให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดซื้อ วารสารวิชาการ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
โปรดระบุชื่อวารสารวิชาการออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์, นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ที่ต้องการให้ สำนักวิทยริการ จัดซื้อเพื่อใช้ให้บริการแก่ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไป
2.1 วารสารวิชาการ e – journal
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชา
2.2 วารสารวิชาการ ฉบับปริ้น
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชา
2.3 นิตยสารบันเทิง
2.4 หนังสือพิมพ์
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy