แบบสำรวจความต้องการให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดซื้อวารสารวิชาการ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้สำรวจความต้องการให้ สำนักวิทยริการ จัดซื้อ วารสารวิชาการ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
Email address *
ส่วนที่ 1ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ชื่อ - นามสกุล *
คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการ *
ส่วนที่ 2 ความต้องการให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดซื้อ วารสารวิชาการ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
โปรดระบุชื่อวารสารวิชาการออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์, นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ที่ต้องการให้ สำนักวิทยริการ จัดซื้อเพื่อใช้ให้บริการแก่ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไป
2.1 วารสารวิชาการ e – journal
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชา
2.2 วารสารวิชาการ ฉบับปริ้น
ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชา
2.3 นิตยสารบันเทิง
2.4 หนังสือพิมพ์
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy