Ankieta SMS Gateway

Wskaż urządzenie na którym używasz aplikacji SMS Gateway, oraz wersję systemu. Jeżeli używasz kilku urządzeń, zaznacz wszystkie pasujące warianty.
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana