Wolontariat Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2019
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Pesel *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
E-mail *
Your answer
Adres *
Your answer
Dni w których możesz wziąć udział *
cały dzień
od rana
od popołudnia
nie mogę tego dnia
Wtorek 6.08
Środa 7.08
Czwartek 8.08
Piątek 9.08
Sobota 10.08
Niedziela 11.08
Preferowane zadania - wybór nie jest jednoznaczny z przydzieleniem do tego zadania *
Required
Uwagi
Your answer
Pouczenie
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Miasta Sportu z siedzibą w Józefosław, ul. Al. Bzów 19/2, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549989, NIP 1231296610.

Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

Od dnia 25 maja 2018 r. kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za pośrednictwem adresu: anna.okroj@sportevolution.pl.


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych z organizacją pracy w trakcie Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, podanych przeze mnie w formularzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z działalnością Fundacji Miasta Sportu. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałam/-em należycie pouczona/ny o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych, prawa dostępu do ich treści, możliwości ich uzupełniania i poprawiania, żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio wyrażonej zgody.


Wolontariusz upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, Organizatora i fundację zarówno podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności Organizatora i Fundacji i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy