โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโรงเรียน/สถาบันการศีกษา *
ครูผู้ควบคุม (1 ท่าน)
Email *
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ *
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (ลำดับที่ 1) *
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (ลำดับที่ 2) *
คำถาม/สอบถามเพิ่มเติม
หมายเหตุ
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดทั้งวัน (8.30-16.00 น.)
ผู้ดำเนินการจัดงานได้เตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์ บอร์ดทดลอง และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมไว้แล้ว พร้อมอาหารว่างและอาหารสำหรับมื้อเที่ยง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms