Visitor Feedback Form 2018
What was you main reason for visiting Mission Gallery today // Beth oedd eich prif reswm am ymweld ag Oriel Mission heddiw? *
Required
How many times have you visited the Mission Gallery in the last year? // Faint o weithiau ymweloch chi ag Oriel Mission dros y flwyddyn ddiwethaf? *
Required
Did you visit Mission during our Christmas exhibition 'Living / Byw'? //A wnaethoch chi ymweld â Mission yn ystod ein harddangosfa Nadolig 'Living / Byw'? *
If you answered yes to the above, what did you think of the exhibition - was there anything you particularly liked/disliked, or you felt could have been done better? // Os ateboch chi 'do' i'r cwestiwn uchod, beth feddylioch chi am yr arddangosfa - a oedd unrhywbeth roeddech chi yn ei hoffi/ddim ei hoffi, neu a oedd unrhywbeth teimlwch chi all fod wedi ei wneud yn well?
Your answer
Would you like to see this type of exhibition again? // A fyddech chi'n hoffi gweld y math hwn o arddangosfa eto?
If you answered 'no' to the above, could you please elaborate // Os ateboch chi 'Na fyddaf' i'r uchod, a allwch chi ehangu ar hwn plis:
Your answer
Have you bought items from the gallery shop in the last year? If so what have you bought? // A ydych chi wedi prynu eitemau o siop yr oriel yn y flwyddyn diwethaf? Os do beth prynoch chi?
On average, how much would you consider spending on // Ar gyfartaledd, faint fyddech chi’n ei wario ar: *
£0 - £10
£11 - £20
£21 - £30
£31 - £40
£41 - £50
£51 - £60
£61 - £70
£71 - £80
£81 - £90
£91 - £100
£101 - £200
£201 - £300
£301 - £400
Unlimited
No answer
Your partner // Eich partner
Close family // Teulu agos
Extended family // Tylwyth
Friend // Ffrind
Yourself // Eich hun
An item for your home // Eitem i’r cartref
Prints // Printiau
Books // Llyfrau
Original artwork // Gwaith celf gwreiddiol
Anything you’d like to tell us about the shop? // Unrhywbeth arall hoffech chi ddweud am y siop?
Your answer
How did you hear about Mission Gallery // Sut wnaethoch chi glywed am Oriel Mission? *
Required
Would you visit us again // A fyddech chi’n ymweld ȃ ni eto? *
Your answer
A little about you… // Ychydig amdanoch chi…
Your answers will help us understand who is using the gallery// Bydd eich atebion yn ein helpu ni i ddeall pwy sydd yn defnyddio’r oriel.
Your answer
Anything else you would like to tell us about your experience of visiting Mission Gallery? // Unrhwbeth arall hoffech chi ddweud am eich profiad o ymweld â’r oriel?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.