Prihlásenie - Biznis klub Postoj
Biznis klub Postoj
Občianske združenie Postoj, ktoré je vydavateľom konzervatívneho denníka Postoj, pripravilo projekt pre spoločenstvo ľudí, ktorí svoje talenty uplatňujú v manažmente, obchode, podnikaní či ako manažéri, pričom sú si vedomí, že čestný biznis a kresťanské hodnoty sú poslaním a službou celej spoločnosti. V súčasnosti má Biznis klub Postoj už viac ako 20 členov.
Cieľ
Cieľom Biznis klubu Postoj je vytvárať uzavretú platformu rovnako zmýšľajúcich manažérov a podnikateľov, ktorí budú debatovať o problematike z oblasti biznisu, ale aj morálky a hodnôt v podnikaní. Štandardné biznis kluby sa radšej vyhýbajú témam o tom, ako podnikať čestne v nečestnom prostredí, alebo otázkam, kde sú hranice korektnosti pri obchodných vzťahoch či pri riadení ľudí. Preto vznikol Biznis klub Postoj, ktorý bude združovať práve tých podnikateľov a manažérov, ktorí si kladú aj spomínané otázky.
Výhody členstva
• bezplatná účasť na 3 podujatiach klubu ročne
• balík inzercie v denníku Postoj v hodnote 200 EUR - 1 x ročne
• knihy a iné tlačoviny z vydavateľstva Postoj
• zvýhodnená cena na ďalšie podujatia Biznis klubu Postoj
• zľava na ďalšiu inzerciu vo výške 65 %
Podmienky členstva
Členovia klubu prostredníctvom členských poplatkov podporujú aktivity občianskeho združenia Postoj.

Členský poplatok na roky 2018 a 2019 predstavuje min. 35 eur mesačne alebo 420 eur ročne. Je možné uhradiť ho aj na základe faktúry.

Väčším podporovateľom združenia Postoj alebo inzerentom denníka Postoj môže byť členský poplatok odpustený. Údaje k platbe Vám zašleme po registrácií a dohode o spôsobe úhrady.
Radi odpovieme na vaše otázky
Prihlásenie:
Email: *
Meno *
Priezvisko *
Telefonický kontakt: *
*
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul/názov; IČO, DIČ a IČ DPH ak sa jedná o FO – podnikateľa, výška daru, telefónne číslo, e-mail, kontaktná adresa, číslo bankového účtu, bankové spojenie prevádzkovateľovi – Postoj, o. z., so sídlom Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava, IČO 42412676 za účelom evidencie darcov a podporovateľov Postoj, o. z., marketingových a fundraisingových kampaní a financovania Postoj, o. z. a zúčtovania poskytnutých darov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň udeľujem súhlas na prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov (USA). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov Postoj, o. z.
Ak požadujete faktúru na firmu, prosím vyplňte údaje nižšie
pred vystavením faktúry vás budeme kontaktovať
Názov spoločnosti:
Fakturačné údaje IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ulica a číslo:
PSČ:
Mesto:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.