ĐĂNG KÝ THI CBE

Để đăng ký tham dự kỳ thi CBE, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới và chuyển lệ phí thi vào tài khoản ngân hàng của SunwayHANU hoặc đóng lệ phí trực tiếp tại văn phòng.

Thông tin tài khoản của văn phòng:
* 1. Tài khoản Techcombank
Tên TK: Phạm Vũ Hà Thanh
Số TK: 1902 1415 486 012
Ngân hàng: Techcombank Chiến Thắng

2. Tài khoản Vietcombank
Tên TK: Phạm Vũ Hà Thanh
Số TK: 069 1000 303 739
Ngân hàng: Vietcombank Thanh Xuân

Khi chuyển tiền bạn ghi rõ nội dung: Nộp lệ phí thi môn.... ngày (hoặc kỳ thi)......của..........

Lệ phí thi 1 môn:
* FA1, MA1, FA2, MA2: 1,620,000 vnd
* FAB, FMA, FFA, F1, F2, F3: 2,130,000 vnd

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question