CYKLUS LETNÍCH KEMPŮ
Z NABÍDKY SI, PROSÍM, VYBER, KTERÉHO Z LETNÍCH KEMPŮ SE CHCEŠ ZÚČASTNIT

LETNÍ KEMPY JSOU URČENY ŽÁKŮM POUZE VE VĚKU OD 15 DO 20 LET.

POKUD JSI NEDOSÁHL VĚKU 18 LET, DOPLŇ TAKÉ JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TELEFON, BEZ NĚJ NEBUDEŠ PŘIJAT.

DĚKUJEME.

TÝM CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PDF UP V OLOMOUCI

WWW.CCV.UPOL.CZ

Vyber, prosím, jeden letní kemp, kterého se chceš zúčastnit: *
Příjmení *
Your answer
Jméno *
Your answer
Datum narození (slouží pouze pro vydání osvědčení) *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa trvalého bydliště (ulice, město) *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
Celý název školy: *
Your answer
Adresa školy: *
Your answer
Jméno a příjmení zákonného zástupce *
Your answer
Telefon zákonného zástupce *
Your answer
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, (dále jen „CCV“), zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.
CCV zpracovává Vaše osobní údaje jakožto (budoucího) účastníka Cyklu letních kempů pro nadanou mládež prováděného CCV v tomto rozsahu:
1) jméno a příjmení,
2) bydliště,
3) datum narození,
4) adresa trvalého bydliště (ulice, město)
5) údaj o e-mailu,
6) údaj o telefonu,
7) údaj o škole,
8) jméno a příjmení zákonného zástupce,
9) údaje o telefonu na zákonného zástupce.
CCV prohlašuje, že Vaše osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá od Vás jakožto subjektu osobních údajů. Osobní údaje uvedené v bodě 1) až 9) UP získává prostřednictvím Vaší písemné přihlášky.
Vaše osobní údaje CCV zpracovává pouze pro tyto účely:
• administrace Vaší účasti v Cyklu letních kempů pro nadanou mládež pro potřeby dokladování MŠMT a Statutárního města Olomouc, včetně evidence výsledků a vydání osvědčení.
CCV bude Vaše osobní údaje zpracovávat těmito způsoby: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení, a to vždy v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních údajů; zpracování pro jiný účel je možné pouze na základě Vašeho souhlasu či z důvodů stanovených nařízením.
V rámci CCV Vaše osobní údaje budou shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci CCV.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že odmítnete poskytnutí údajů nezbytných k přijetí do Cyklu letních kempů pro nadanou mládež, případně údajů nezbytných k administraci Vaší účasti, případně údajů nezbytných pro předání MŠMT a Statutárního města Olomouc, nebude CCV moci realizovat Vaši účast v Cyklu letních kempů pro nadanou mládež.
CCV Vaše osobní údaje neposkytuje třetím osobám (příjemcům); to neplatí, jedná-li se o výše popsaný případ stanovené povinnosti poskytnout údaje do dispozice MŠMT a Statutárního města Olomouc. PdF UP uloží Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání projektu.
Odesláním přihlášky souhlasíte s poučením o zpracování osobních údajů
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service