Kvalitetssäkra lärares lärande och kompetens (KVAL)
Denna korta enkät är en del av det av Vinnova finansierade UDI-projektet “Kvalitetssäkra lärares och ledares lärande och kompetens- KVAL”, ett forskningssamarbete mellan RISE, Stockholms Universitet, Skellefteå kommun och Lidingö stad.

SYFTET med enkäten är att skapa en ögonblicksbild och den är inte designad för att utgöra ett komplett underlag för en fördjupad, vetenskaplig analys. Din input är trots det mycket värdefull för utvecklingen av forskningsprojektet.

VILLKOR OCH GENOMFÖRANDE
Att besvara enkäten är helt frivilligt och tar bara 2-3 minuter. På slutet kan du om du själv vill uppge ditt ditt namn och e-postadress så att vi kan återkomma till dig om det är något du eller vi undrar.

Dina svar behandlas helt konfidentiellt. Endast vi som genomför studien kommer ha tillgång till individuella svar och all insamlad data hanteras enligt rådande regelsystem för GDPR, datalagring, forskningsetiska principer, etc.

Enkäten är möjlig att besvara fram till och med den 28 juni 2019.

VARMT VÄLKOMMEN ATT BIDRA till forskningsprojektet KVAL.

För projektgruppen

Kristina Björn, projektledare, RISE
kristina.bjorn@ri.se

MER OM KVAL PÅ
https://www.vinnova.se/p/kvalitetssakra-larares-larande-och-kompetens-kval/
Jag har läst texten ovan och accepterar villkoren för mitt deltagande: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service