28-29.03.2019r. - XIV spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café, Bielsko-Biała
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.:

 Dowiesz się, jak sfinansować projekt kulturalny/artystyczny o wymiarze europejskim oraz poznasz/przypomnisz sobie koncepcję ‘współtworzenia’ i jej możliwe zastosowania w działalności organizacji, na rzecz której działasz (Projekt: BRIDGING. „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”)
 Poznasz międzynarodowe dobre praktyki w zakresie realizowania projektów kulturalnych/artystycznych w małych miejscowościach (Projekt: LEVER „Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”)
 Dowiesz się więcej o nowym instrumencie finansowym dla NGO dot. praw wartości europejskich (Rights and Value program)
 Uzyskasz informacje co dzieje się na bieżąco w UE w kwestiach NGO - update europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie)
 Dowiesz się więcej o doświadczeniach organizacji pozarządowych z woj. śląskiego
 Dowiesz się co robią inni członkowie Europa Cafe w ramach ‘małych tematów’

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do instytucji UE w Brukseli organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w 2013 roku, listopadzie 2014, październiku 2016 oraz przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w maju 2017 roku a także przedstawiciele LGD i LGR oraz innych organizacji wspierających rozwój lokalny
• Planujemy również zaprosić na spotkanie nowe NGO oraz nowe LGD i LGR
• Planujemy obecność ok. 25-30 osób
• Zaproszenie tylko na formularzu online do 28.02.2019. Potwierdzenie uczestnictwa mailowo do 04.03.2019.


ROZLICZENIE KOSZTÓW:
 Organizator spotkania Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała pokrywa koszty:
o kawy/herbaty/wody podczas obu dni
o ciepłego posiłku (obiad) pierwszego dnia spotkania
o lunchu (bufet kanapkowy) drugiego dnia
o sali na spotkania na oba dni

 Ponadto Prelegenci /speakers (w tym ‘małych tematów’):
-Otrzymują refundację kosztów 1 noclegu (28-29/03/2019) na podstawie imiennej faktury VAT (nie na organizację),
-Otrzymują zwrot za dojazd/powrót do/z Bielska-Białej
Zwrot dokonywany jest na podstawie biletów komunikacji publicznej/prywatnej w 2 klasie. W przypadku podróży samochodem uczestnik/uczestniczka do rozliczenia załącza wydruk z cennika przewoźnika publicznego/prywatnego, kl. 2, na danej trasie.
do łącznej kwoty 280zł brutto

 Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszt dojazdu do Bielska-Białej i powrotu do miejsca zamieszkania, transportu lokalnego (autobus, taxi) oraz innych wydatków według potrzeb (na dziś budżet nie pozwala na dofinansowanie kosztów dojazdu/powrotu)

Więcej w zaproszeniu i na www:
http://centrumngopoznan.pl/28-29-03-2019-xiv-spotkanie-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-sieci-europa-cafe-bielsko-biala/

KONTAKTY/ ORGANIZACJA:
 Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała, faie@fundacjaaie.eu
 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań/ Centrum NGO Poznań, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

A. Dane Uczestnika
A1. Imię: *
Your answer
A2. Nazwisko: *
Your answer
A3.Telefon komórkowy kontaktowy (prosimy wpisać JEDEN NUMER w formacie 000-000-000): *
Your answer
A4. Adres e-mail kontaktowy: *
Your answer
A5. Status uczestnika: *
Prosimy wybrać tylko jedną opcję:)
B. Dane organizacji pozarządowej (NGO/LGD/LGR/inne):
B1. Nazwa organizacji: *
Your answer
B2. Miejscowość organizacji: *
Your answer
B3. Województwo organizacji: *
Your answer
B4. Telefon kontaktowy organizacji: *
Your answer
B5. Adres e-mail organizacji: *
Your answer
B6. Strona www organizacji lub Facebook (jeśli nie ma www): *
Your answer
C. Spotkanie Europa Cafe', Bielsko-Biała:
C1. Dowiedziałam/-em się o spotkaniu Europa Cafe poprzez: *
Prosimy wybrać jedną opcję!
C2. Będę uczestniczyć w spotkaniu sieci Europa Cafe: *
C3a. Prosimy napisz w kilku zdaniach, jakie inicjatywy podejmowałaś/-eś w związku z tematyką lokalną (rozwoju lokalnego), tematyką europejską i obywatelską w ostatnich 2 latach (2016-2018) np. warsztaty, konferencje, debaty itd. (maks. 600 znaków) *
Krótki opis, grupa docelowa, efekty (rezultaty)
Your answer
C3b. Dla NOWYCH NGO/LGD/LGR/innych organizacji- prosimy napisz w kilku zdaniach, dlaczego właśnie Ciebie (Twoją organizację) mamy zaprosić na spotkanie Europa Cafe i jak chcesz to spotkanie spożytkować w kolejnych miesiącach (maks.600 znaków) *
Ważne: dla NGO, które już uczestniczyły w spotkaniach Europa Cafe albo były na wizycie studyjnej w Brukseli- proszę wpisać NIE DOTYCZY
Your answer
C4. Wezmę udział w spotkaniu w: WAŻNE- prosimy o rozwagę przy wyborze w szczególności w kwestii lunchu i spotkania integracyjnego!!! Liczymy też na obecność w pełnych obu dniach! *
Required
C5. Chcę zgłosić 'mały temat', który sam/-a przedstawię podczas bieżącego spotkania Europa Cafe w pt. 29.03.2019r. (maks. 500 znaków) *
'Mały temat' to krótka prezentacja, informacja od uczestnika/członka Europa Cafe, podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, problemem z innymi członkami sieci. Czas ok.20 minut (bez gości zewnętrznych)
Your answer
C5a. Dla prelegentów/speakerów w tym 'małych tematów' przewidziany jest zwrot za dojazd i powrót do /z Bielska-Białej. Prosimy podać szacunkowy koszt w PLN (obie strony, PKP, lot, samochód, itd). *
Dla pozostałych osób, które nie podały powyżej 'małego tematu, prosimy wpisać NIE DOTYCZY
Your answer
C6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia 25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1). *
C7. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów oraz innych uczestników Europa Cafe. *
C8. Zobowiązuję się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przygotowanych przez Organizatorów Europa Cafe. *
C9. Prosimy o wskazanie Pani/Pana preferencji żywieniowych:
Postaramy się spełnić Pani/Pana oczekiwania w miarę możliwości:))
C10. Jeśli ma Pani/Pan ochotę napisać komentarz, notatkę, czymś się podzielić, to prosimy:))
Your answer
D. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, ul.Grottgera 16/1, 60-758 Poznań oraz Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul.Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała.

Dane przetwarzane są w celu organizacji spotkania i rekrutacji uczestników na ww. spotkanie Europa Cafe' oraz przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. działań Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań oraz Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała związanych z siecią Europa Cafe'.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a także prawo wniesienia umotywowanego, pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innym podmiotom.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service