ESF-FC Enquesta Satisfacció Famílies 2018-19
Heu de puntuar cada pregunta de l'1 al 10, on 1 és el menor grau de satisfacció i 10 el major.
Cal puntuar totes les preguntes.

En quin nivell estudia el/la vostre fill/a? *
Required
Considereu que l' acollida del vostre fill/a i la informació que li ha donat l'institut a l'inici de cada curs ha estat bona?
Està satisfet del tracte rebut en la preinscripció/matrícula? (Només alumnat de 1r ESO o Batxillerat)
Ha resolt Secretaria les seves demandes quan n'ha fet ús? *
Considereu que l'atenció als vostres requeriments per part de l'equip directiu ha estat en general bona? *
Considereu que l'atenció als vostres requeriments per part del tutor ha estat en general bona? *
El centre ha gestionat correctament les necessitats d'atenció i informació a l'alumnat i a les seves famílies? *
La vostra opinió general sobre l'organització de l'institut és bona? *
Considereu que l'institut ha proporcionat els materials, instal·lacions i recursos adients per impartir els cursos amb qualitat? *
Considereu que la dedicació i la responsabilitat de les persones de l'institut que han influït en la marxa acadèmica del vostre fill/a, han estat bones? *
Esteu satisfets amb l’aprenentatge que assoleixen els vostres fills? *
Les vies de comunicació del centre (pàgina web, plataforma educativa, correu electrònic, notificacions, etc.) amb l'alumnat i les seves famílies han respost les vostres necessitats i expectatives? *
Esteu satisfets amb les activitats que es fan fora del centre (sortides)? *
Si heu participat, esteu satisfets amb el Pla Sorell de reutilització de llibres de text?
Recomanaríeu aquest centre a un fill/a d'un familiar i/o amic/ga? *
Observacions i/o suggeriments que vols fer per tal que l’institut i el seu servei millorin
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service