Formularz rejestracyjny
Celem zarejestrowania się do udziału w międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo i gospodarka morska - perspektywy i wyzwania w ujęciu europejskim i transatlantyckim" prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Email address *
Agenda Konferencji

10.00 Rejestracja uczestników

10.15 Otwarcie konferencji

Anna FOTYGA
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP (2006-2007)
Kontradmirał Prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska

10.30 Wystąpienia główne

Mariusz BŁASZCZAK
Minister Obrony Narodowej, Polska

Marek GRÓBARCZYK
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polska

11.00 I. PANEL DYSKUSYJNY
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE: SWOBODA ŻEGLUGI FUNDAMENTEM MIĘDZYNARODOWEGO ŁADU I ŚWIATOWEGO HANDLU

Bezpieczeństwo morskie jest kluczowym warunkiem globalnego pokoju i dobrobytu. Na przestrzeni ostatnich lat konflikty terytorialne i wojna hybrydowa doprowadziły do intensyfikacji międzynarodowej rywalizacji zagrażającej bezpieczeństwu morskiemu. Obserwujemy rosnącą liczbę przypadków ograniczania swobody żeglugi, a co za tym idzie dostępu do kluczowych szlaków morskich i zasobów naturalnych, wzrost piractwa, a także handlu narkotykami i przemytu broni. W celu przeciwdziałania wskazanym zagrożeniom europejscy i transatlantyccy sojusznicy stawiają na rozwój potencjału i możliwości użycia morskich sił zbrojnych. To dzięki bezpieczeństwu morskiemu i swobodzie żeglugi możemy zapewnić przestrzeganie prawa międzynarodowego w obszarach wykraczających poza jurysdykcję poszczególnych państw i chronić nasze strategiczne i gospodarcze interesy. W ciągu ostatnich kilku lat społeczność międzynarodowa była świadkiem licznych prób ograniczania swobody żeglugi w różnych regionach świata. Takie działania mogą mieć nie tylko negatywny wpływ na gospodarki państw, ale co ważniejsze, zagrażają bezpieczeństwu i utrzymaniu międzynarodowych norm.
Uczestnicy dyskusji dokonają analizy zmieniającej się sytuacji w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa morskiego i przedyskutują, jakie działania polityczne i systemowe są potrzebne, aby rozwiązać obecne i przyszłe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa na morzu i oceanach.MODERATOR
- Anna FOTYGA
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP (2006-2007)

PANELIŚCI
- Dr. James BOUTILIER
Specjalny Doradca, Kwatera Główna Sił Morskich Pacyfiku, Kanada
- Kmdr James Henry BERGERON
Główny Doradca Polityczny, Dowództwo Morskich Sił Zbrojnych NATO w Northwood, Wielka Brytania
- Ambasador Batu KUTELIA
McCain Institute, Ambasador Gruzji w Stanach Zjednoczonych (2009) i Zastępca Sekretarza Gruzińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2009), Gruzja
- Thomas CALLENDER
Starszy Pracownik Naukowy, Programy Obrony, Heritage Foundation, Stany Zjednoczone
- Prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
Komandor w stanie spoczynku, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska

12.00 Dyskusja

12.15 Przerwa kawowa

12.30 II. PANEL DYSKUSYJNY
STUDIUM PRZYPADKÓW: MORZE BAŁTYCKIE, MORZE CZARNE, MORZE AZOWSKIE, MORZA POŁUDNIOWOCHIŃSKIE I WSCHODNIOCHIŃSKIE

Pogarszająca się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w morzach i oceanach w wielu częściach świata jest przyczyną rosnącego zaniepokojenia społeczności międzynarodowej. Liczba incydentów na Morzu Bałtyckim z udziałem rosyjskich sił wojskowych znacznie wzrosła w ostatnich latach, stwarzając zagrożenie dla równowagi i bezpieczeństwa w regionie. W listopadzie 2018 r., na Morzu Azowskim, byliśmy świadkami jednego z najpoważniejszych kryzysów w stosunkach między Ukrainą a Federacją Rosyjską, który był punktem kulminacyjnym napięcia w tym akwenie eskalującego od czasu otwarcia mostu Kerczeńskiego. Jednocześnie narasta kryzys na Morzach Wschodniochińskim i Południowochińskim, stwarzając potencjał do poważnego konfliktu w regionie.
Uczestnicy tego panelu przedstawią aktualną sytuację na omawianych morzach. Przedyskutują potencjalne scenariusze rozwoju wydarzeń w nadchodzących miesiącach i przeanalizują konsekwencje i zagrożenia wynikające z nasilających się konfliktów na wymienionych morzach i oceanach.


MODERATOR
- Wojciech DANECKI
Szef Wydziału ds. zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony, wsparcia demokracji i koordynacji wyborów; Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Parlament Europejski

PANELIŚCI
- Kontradmirał (w stanie spoczynku) Nils WANG
Dyrektor Naval Team Denmark, Szef Duńskiej Królewskiej Marynarki Wojennej (2005-2010)
- Dr. James SHERR
Starszy Pracownik Naukowy, Estoński Instytut Polityki Zagranicznej (ICDS), Pracownik Naukowy Chatham House, Wielka Brytania/Estonia
- Ridvan BARI URCOSTA
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych, Polska
- Dr. Anne Hsiu-An HSIAO
Pracownik naukowy, Wydział Studiów Amerykańskich i Europejskich, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet Chengchi, Republika Chińska (Tajwan)

13.15 Dyskusja

13.30 Przerwa kawowa

13.45 III. PANEL DYSKUSYJNY
GOSPODARKA MORSKA: INNOWACJE I NOWE TRENDY

Ponad 90% światowego handlu odbywa się drogą morską. Jest to najbardziej opłacalny sposób transportu towarów i surowców. Działalność gospodarcza związana z obszarami przybrzeżnymi, oceanami i morzami, znana również jako niebieska gospodarka, jest znaczącą gałęzią przemysłu w Europie. Jej obroty wynoszą 566 miliardów euro, generując 174 miliardy euro przychodu oraz zapewniają blisko 3,5 miliona miejsc pracy. Ten szybko rosnący sektor wyprzedził nawet wzrost gospodarek narodowych w ostatnim dziesięcioleciu. Musimy jednak pamiętać, że dzisiejszy dobrobyt na morzu jest ściśle powiązany z poziomem innowacji. Aby w pełni uwolnić potencjał oceanów i mórz, konieczne są znaczące inwestycje i środowisko sprzyjające innowacjom i współpracy. Uczestnicy tego panelu przyjrzą się roli innowacji w zwiększaniu wydajności i możliwości dla gospodarki morskiej.

MODERATOR
- Ruža TOMAŠIĆ
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Chorwacja

PANELIŚCI
- Peter VAN DALEN
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Holandia
- Andreea STRACHINESCU OLTEANU
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Komisja Europejska
- Prof. Hannes GISSURARSON
Uniwersytet Islandzki
- Komandor dr hab. Jarosław TESKA
Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

14.30 Dyskusja

14.45 Zamknięcie konferencji
Anna FOTYGA
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP (2006-2007)


Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Organizacja *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service