แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ข้อมูล สารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา
ชื่อ - นามกสุล (ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย) *
Your answer
ระดับชั้น *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
1. แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้
2. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูล
4. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำวัน
5. การรับข้อมูลในข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
6. ข้อใดเป็นข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
7. ข้อมูลที่ดีมีลักษณะอย่างไร
8. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็น อันดับแรก
9. การจัดลำดับความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการแก้ปัญหา
10. การใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีประโยชน์อย่างไร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms