Αναρρίχηση / Rock Climbing
Προθεσμία δηλώσεων / Deadline: 12.11.2019

Where: Diarizos climbing site (Kourtellorotsos)
Saturday, November 16, 2019 (9:00-15:00)
Bus transportation is provided (from Limassol)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Φοιτητές/Students: δωρεάν/free of charges
Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό /Academic and Administrative staff: €20
Επίδειξη Πανεπιστημιακής ταυτότητας / Show university ID
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / REGISTRATION
Όνομα / First Name *
Your answer
Επίθετο / Last Name *
Your answer
Email *
Your answer
Τηλέφωνο (κινητό) / Mobile phone *
Your answer
Ιδιότητα / Role *
ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / CHARGES -CANCELLATION
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/Students: Δωρεάν. Ωστόσο, υποβάλλοντας αυτή τη δήλωση θα τιμολογηθείτε αυτόματα με το ποσό των €20. Η τιμολόγηση θα ακυρωθεί εφόσον συμμετάσχετε στη δραστηριότητα ή εφόσον ζητήσετε γραπτώς ακύρωση συμμετοχής τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη μέρα έναρξης σto email , demetris.elissaiou@cut.ac.cy. Σε αντίθετη περίπτωση θα σας σταλεί επίσημο τιμολόγιο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. / Free of charge. However, by submitting this statement you will automatically be billed for the amount of €20. The bill will be cancelled if you engage in the activity or if you request in writing the cancelling of your participation at least 3 days before the start date. Otherwise you will be sent an official invoice at the end of the academic year.

ΑΛΛΟΙ/OTHERS: €20. Η πληρωμή γίνεται μόνο με πιστωτική κάρτα σε αυτό το σύνδεσμό https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay. Αν δεν πληρώσετε το αργότερα τρεις μέρες πριν τη δραστηριότητα, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε. - €20. Payment only by credit card at this link https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2533/pay. If you do not pay the later three days before the activity, you cannot join.
Υπεύθυνη Δήλωση
Με τη συμμετοχή μου αποδέχομαι την πλήρη ανάληψη της προσωπικής μου ευθύνης για την καλή κατάταση της υγείας μου, αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού κινδύνου, στον οποίο μπορεί να εκτεθώ / With my participation I accept full withdrawal of my personal responsibility, but also discharge the organizers from responsibility in case of accident, or serious risk to which I may be exposed. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy