Rozširujúce predmety A 4.roč.
Dotazník žiakom 4. ročníka a oktávy o pokračujúcich rozširujúcich predmetoch v šk.roku 2016/2017
Údaje o respondentovi ( nepovinné)
Žiak triedy: ( nepovinné)
Navštevujem rozširujúci predmet: *
"Predpokladanú individuálnu vzdelávaciu cestu" ktorú som uviedol/la v predbežnej prihláške považujem za aktuálnu na: *
0%
100%
Organizácia vyučovacích hodín
Na predmete pracujeme s dokumentom "katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku" *
vôbec
sústavne
Vyučujúci sa odvoláva na "katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku" *
vôbec
sústavne
Vyučujúci zadáva úlohy alebo témy podľa "katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku" *
vôbec
sústavne
Vyučujúci zadáva úlohy alebo témy podľa maturitných otázok/zadaní *
vôbec
sústavne
Na hodinách vyučujúci vysvetľuje nové učivo. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci opakuje staré učivo, čo sme už zabudli. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci opakuje s nami staré učivo a rozširuje výklad o nové učivo. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prechádza s nami maturité otázky/zadania. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prechádza s nami otázky/zadania na prijímacie skúšky na VŠ. *
vôbec
spravidla
Na hodinách pracujeme prevažne frontálne (jeden pri tabuli ostatní to isté v laviciach) *
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci zadáva úlohy, ktoré robíme individuálne *
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadáva úlohy, ktoré máme robiť individuálne alebo v skupinách. *
Vôbec
spravidla
Na hodinách sa venujeme tomu, čo sme si mali dopredu naštudovať alebo pripraviť doma. *
vôbec
pravidelne
Na hodinách pracujem na úlohách individuálne. *
Vôbec
prevažne
Na hodinách pracujeme v skupinách alebo si vzájomne pomáhame. *
vôbec
prevažne
Na hodinách nám učiteľ vysvetľuje. *
vôbec
prevažne
Na domácu prípravu dostávame zopakovať si učivo z predošlých ročníkov. *
vôbec
pravidelne
Na domácu prípravu dostávame precvičiť si učivo z predošlej hodiny. *
vôbec
pravidelne
Domáca príprava mi v priemere trvá: *
Na vyučovacích hodinách priemerne pracujem s výkonom *
0%
100%
Na predmete prevažne študujeme z učebníc, odbornej literatúry a iných zdrojov. *
vôbec
pravidelne
Na predmete prevažne študujeme z poznámok, ktoré si robíme na hodinách. *
vôbec
pravidelne
Na predmete prevažne študujeme z materiálov, ktoré nám dá vyučujúci nakopírované. *
vôbec
pravidelne
Dvojúrovňový ŠkVP
Vedomosti z predošlých rokov mi stačia, aby som nemal problémy na rozširujúcom predmete. *
vôbec
úplne
Medzi tým, čo sme robili na povinnom predmete a tým, čo sme robíme na rozširujúcom predmete, je veľký rozdiel. *
nebol rozdiel
obrovský rozdiel
Musíme sa naučiť viac faktov ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Musíme viac písať a odovzdávať práce ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Musíme viac študovať samostatne z literatúry ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Musíme viac hľadať na internete ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Musíme viac prezentovať a samostatne vystupovať ako na povinnom predmete. *
nie viac
zásadne viac
Častejšie sme písali testy a písomky ako na povinnom predmete. *
nie viac
zásadne viac
Máš pocit, že sa na predmete pripravuješ na plánovanú vysokú školu? *
vôbec
dostatočne
Máš pocit, že sa na predmete pripravuješ na maturitnú skúšku? *
vôbec
dostatočne
Záverečné otázky
Rozprávali ste sa na rozširujúcom predmete, kde by si mohol študovať po maturite? *
skoro vôbec
veľmi často
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti robiť ( čo ti chýbalo).
Your answer
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti nerobiť ( čo ti vadilo).
Your answer
Otázky o celom štúdiu na GMMH
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo dostatočne tvorivé? *
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo prevažne radostné? *
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo v podstate slobodné? *
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo prevažne zodpovedné? *
vôbec
úplne
Myslíš si, že si si mal/a vybrať iný typ strednej školy?
Myslíš si, že si si mal/a vybrať iné gymnázium?
Napíš, čo chceš!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service