Rozširujúce predmety A 4.roč.
Dotazník žiakom 4. ročníka a oktávy o pokračujúcich rozširujúcich predmetoch v šk.roku 2016/2017
Údaje o respondentovi ( nepovinné)
Žiak triedy: ( nepovinné)
Navštevujem rozširujúci predmet:
"Predpokladanú individuálnu vzdelávaciu cestu" ktorú som uviedol/la v predbežnej prihláške považujem za aktuálnu na:
0%
100%
Organizácia vyučovacích hodín
Na predmete pracujeme s dokumentom "katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku"
vôbec
sústavne
Vyučujúci sa odvoláva na "katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku"
vôbec
sústavne
Vyučujúci zadáva úlohy alebo témy podľa "katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku"
vôbec
sústavne
Vyučujúci zadáva úlohy alebo témy podľa maturitných otázok/zadaní
vôbec
sústavne
Na hodinách vyučujúci vysvetľuje nové učivo.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci opakuje staré učivo, čo sme už zabudli.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci opakuje s nami staré učivo a rozširuje výklad o nové učivo.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prechádza s nami maturité otázky/zadania.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prechádza s nami otázky/zadania na prijímacie skúšky na VŠ.
vôbec
spravidla
Na hodinách pracujeme prevažne frontálne (jeden pri tabuli ostatní to isté v laviciach)
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci zadáva úlohy, ktoré robíme individuálne
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadáva úlohy, ktoré máme robiť individuálne alebo v skupinách.
Vôbec
spravidla
Na hodinách sa venujeme tomu, čo sme si mali dopredu naštudovať alebo pripraviť doma.
vôbec
pravidelne
Na hodinách pracujem na úlohách individuálne.
Vôbec
prevažne
Na hodinách pracujeme v skupinách alebo si vzájomne pomáhame.
vôbec
prevažne
Na hodinách nám učiteľ vysvetľuje.
vôbec
prevažne
Na domácu prípravu dostávame zopakovať si učivo z predošlých ročníkov.
vôbec
pravidelne
Na domácu prípravu dostávame precvičiť si učivo z predošlej hodiny.
vôbec
pravidelne
Domáca príprava mi v priemere trvá:
Na vyučovacích hodinách priemerne pracujem s výkonom
0%
100%
Na predmete prevažne študujeme z učebníc, odbornej literatúry a iných zdrojov.
vôbec
pravidelne
Na predmete prevažne študujeme z poznámok, ktoré si robíme na hodinách.
vôbec
pravidelne
Na predmete prevažne študujeme z materiálov, ktoré nám dá vyučujúci nakopírované.
vôbec
pravidelne
Dvojúrovňový ŠkVP
Vedomosti z predošlých rokov mi stačia, aby som nemal problémy na rozširujúcom predmete.
vôbec
úplne
Medzi tým, čo sme robili na povinnom predmete a tým, čo sme robíme na rozširujúcom predmete, je veľký rozdiel.
nebol rozdiel
obrovský rozdiel
Musíme sa naučiť viac faktov ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Musíme viac písať a odovzdávať práce ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Musíme viac študovať samostatne z literatúry ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Musíme viac hľadať na internete ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Musíme viac prezentovať a samostatne vystupovať ako na povinnom predmete.
nie viac
zásadne viac
Častejšie sme písali testy a písomky ako na povinnom predmete.
nie viac
zásadne viac
Máš pocit, že sa na predmete pripravuješ na plánovanú vysokú školu?
vôbec
dostatočne
Máš pocit, že sa na predmete pripravuješ na maturitnú skúšku?
vôbec
dostatočne
Záverečné otázky
Rozprávali ste sa na rozširujúcom predmete, kde by si mohol študovať po maturite?
skoro vôbec
veľmi často
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti robiť ( čo ti chýbalo).
Your answer
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti nerobiť ( čo ti vadilo).
Your answer
Otázky o celom štúdiu na GMMH
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo dostatočne tvorivé?
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo prevažne radostné?
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo v podstate slobodné?
vôbec
úplne
Myslíš, že Tvoje štúdium na Gymnáziu M.M.Hodžu bolo prevažne zodpovedné?
vôbec
úplne
Myslíš si, že si si mal/a vybrať iný typ strednej školy?
Myslíš si, že si si mal/a vybrať iné gymnázium?
Napíš, čo chceš!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms