Пристапница

За да станеш член/ка на ГРОМ потребно е да си добра личност, да ги сакаш луѓето и Македонија!
И се разбира потребно е да ја пополниш оваа пристапница.
    This is a required question