แบบฟอร์มสำหรับการจัด "อบรมภายในองค์กร" ( In-House Training Form )
> สำหรับหลักสูตรด้าน "Public Training " ของ iPlus

>> ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
"Public Training" ของ iPlus เนื่องจากในปี 2561 นี้ ทาง iPlus
ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรมในด้านดังกล่าว

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน "Public Training" เป็นที่เรียบร้อย
จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน "Public Training"
ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

> iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

+ บริษัท / องค์กร *
Your answer
+ ประเภทของธุรกิจ *
Your answer
+ รายชื่อหลักสูตร *
Your answer
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดหลักสูตร *
Your answer
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดการจัดหลักสูตรนี้ภายในองค์กร (ถ้ามี)
Your answer
+ วิทยากรที่ต้องการเรียนเชิญ (ถ้ามี)
Your answer
+ งบประมาณในการจัดอบรม (อาทิเช่น เริ่มต้นที่ 40,000 - 50,000 บาท หรือ 50,000 บาทขึ้นไปต่อวัน) *
Your answer
+ แพลนวันจัดฝึกอบรมในเบื้องต้น ( วัน / เดือน / ปี ) *
Your answer
+ รายละเอียดของผู้ติดต่อ > ชื่อและนามสกุล *
Your answer
เบอร์ติดต่อสำนักงาน (Office) หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile) *
Your answer
อีเมล์ (E-Mail address) *
Your answer
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูลสำคัญของท่าน และสำหรับความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมของ iPlus ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of iPlus - Learning & Consultative.