W konkursie może wziąć udział każdy, zarówno uczeń i nauczyciel. Wyjątek od tej reguły stanowi nauczyciel uczący Historii Magii w placówce, która bierze udział.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question