Enquesta_Pla Local d'Habitatge
L'Ajuntament de Sant Boi ha iniciat el procés d'elaboració d'un nou Pla Local d'Habitatge, per dotar al municipi d'una eina que orienti sobre les accions que han de continuar vigents en els propers anys i d'altres noves a endegar. En definitiva, per millorar la resposta municipal en matèria d'habitatge. En aquest sentit la col·laboració de la ciutadania és clau per conèixer la situació actual i les necessitats i ajudarà a orientar millor el futur pla.
Primera part: preguntes de caràcter general
Quina afirmació defineix millor la situació actual pel que fa a l’habitatge a la ciutat? *
Totalment d'acord
Una mica d'acord
Una mica en desacord
Totalment en desacord
Poca oferta de lloguer
Els pisos de lloguer són molt cars
Poca oferta pública de protecció oficial
Dificultats d’accedir a un crèdit per comprar un pis
Els ingressos són insuficients pels preus actuals de lloguer i compra
Els pisos de compra són molt cars
Amb quines d’aquestes dificultats t’has trobat en el moment d’accedir a l’oferta de lloguer?
Es pot escollir més d'una opció
Resposta
Lloguers massa cars
No hi ha desgravació
Poca oferta de lloguer
La fiança és un esforç afegit
Les garanties demanades (tipus de contracte laboral)
La no relació directa amb el llogater (desconfiança) i haver de passar per intermediaris
No s’adequa l’oferta al que busco (ex. pis massa petit o massa gran...)
La necessitat de fer reformes
Que estigui moblat
Has accedit a un pis de lloguer en els darrers 10 últims anys o estàs en l’actualitat de lloguer? *
Coneixes els diferents tipus d’ajuts públics per a la rehabilitació? *
Quines actuacions a la rehabilitació creus que caldria fomentar des de l’Administració Pública?
Resposta
Interior de l’habitatge per a l’obtenció de les condicions mínimes d’habitabilitat
Interior de l’habitatge per a millorar la mobilitat interior a les persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda
Interior de l’habitatge per a la millora de l’eficiència energètica
Instal·lació d’ascensor
Supressió de barreres arquitectòniques
Millora d’instal·lacions de l’edifici
Millora de la façana
Millora de la coberta
Altres:
Your answer
En quina mesura perceps l'okupació com a problema?
Resposta
M'he vist afectat
Conec casos (a prop)
He escoltat alguna cosa (al barri)
No sé res sobre el tema
Valores l'okupació com un problema? *
Quina percepció tens dels pisos buits?
Resposta
Tinc un pis de propietat buit
Conec casos (a prop)
He escoltat alguna cosa (al barri)
No sé res sobre el tema
Valores l'existència dels pisos buits com un problema? *
Segon apartat: qüestions més concretes pel que fa al teu habitage
Quina és la teva situació de convivència actual?
Es pot escollir més d'una opció
Respostes
Visc en parella
Comparteixo pis amb altres
Visc sol
Visc amb altres familiars
Resposta
Alguna de les persones amb les que convisc té mobilitat reduïda
Has accedit a cap ajut públic o subvenció en relació al teu habitatge? Si la resposta és afirmativa, a quin/s tipus?
Respostes
Rehabilitació
Lloguer
Bonificació IBI
Altres
Your answer
Quin és el règim de tinença del teu habitatge?
Respostes
Lloguer
Compra
Situa't en alguna d'aquestes dues franges d'ingressos mensuals nets
Respostes
Menys de 1.500€
Més de 1.500€
Si tens perspectiva de canviar d'habitatge en els propers anys, quin seria el principal motiu?
Respostes
Per viure en un habitatge millor
Per viure en un habitatge més econòmic
Per independitzar-me dels pares o familiars
Per motius laborals
Per altres motius
Your answer
Respecte a la conservació i manteniment del teu habitatge, ens pots indicar si has tingut o no les següents problemàtiques?
Respostes
Goteres, humitats a les parets, els terres, sostres o fonaments, o podridura als terres, marc de finestres o les portes
Problemes a l’estructura/aluminosi
Manca d’espai
Problemes de mobilitat interna
Problemes d’accessibilitat
Edat: *
Your answer
Sexe: *
Your answer
Barri de residència *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms