Registracija į KI studijų kursą 2016 Registration to CI Study Course 2016

Prašome užpildyti registracijos anketą ir mes su Jumis susisieksime.
(Please fill out the following form to register and we will contact you.)

2016 m. KI studijų kurso programa | The CI Study Course Programme:

I - VASARIO 19–21 d. | FEBRUARY 19–21
Kontaktinės improvizacijos principai | Principles of contact improvisation
(Puiki pradžia (pusė darbo)! Great beginning!)

II - KOVO 18-20 d. | MARCH 18-20
"Menas išgyventi kartu: riedėti, kristi, skristi" | Art of staying connected: rolling, falling, flying
(Pribloškiantis pradžios tęsinys... Stunning continuation of the beginning)

III - BALANDŽIO 15–17 d. | APRIL 15–17
,,Kontaktinė telepatija" | ,,Contact Telepathy"
(Subtilesnių pojūčių ir įgūdžių atskleidimas bei vystymas... Discovering and developing more subtle sensations and skills)

+ LIEPOS 12–17 | JULY 12–17
KI tyrinėjimų savaitė | CI exploration week
(Nesibaigianti pradžia arba gilinimasis... Never ending beginning or going into depth)
*Registracija į šį renginį prasidės vėliau ir vyks atskirai | Registration to this event will start later and separately

___________________________________________________________________________________

Investicija | Investment:
I, II seminaras- po 60*/70 eur (each)
III seminaras - 70*/80 eur

I+II seminarai - 110**/130 eur
I arba (or) II + III seminarai - 120**/140 eur
I+II+III seminarai - 165**/195 eur

* - Kaina galioja užsiregistravus ir sumokėjus negrąžinamą 15 eur avansą likus 2 savaitėms iki seminaro pradžios.
(I - vasario 5 d., II - kovo 4 d., III - balandžio 1 d.)
* - The fee is valid if registered and non-refundable 15 eur deposit paid 2 weeks before the workshop.
(I - February 5, II - March 4, III - April 1)

**- Kaina galioja užsiregistravus ir sumokėjus negrąžinamą 30 eur avansą iki vasario 5 d.
** - The fee is valid if registered and non-refundable 30 eur deposit paid till February 5.

Studentams, poroms, ex-dalyviams - 10% nuolaida | 10% for students, couples, ex-participants
2015 metų pilno KI kurso dalyviams - 15% nuolaida.

Pilno KI kurso dalyviams (I+II+III) galios 20% nuolaida KI savaitei!
20% discount for CI exploration week for the participants of the whole course (I+II+III)!
__________________________________________________________________________________

Įprastai, šeštadienį ir sekmadienį 9:30-10:30 - Meditacija ir Dervišų judesiai

On Saturday and Sunday 9:30-10:30 - Meditation and Dervish Movements

__________________________________________________________________________________

Daugiau informacijos (More information):
improv_lt (at) yahoo . com

www.blogas.lt/contactimprov

* Būtina užpildyti
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question