แบบสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ :
แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Flagship Project : โครงการ Digital Technology Upgrade กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร พม. โดยจะนำผลการสำรวจไปวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรของ พม. ในภาพรวมต่อไป
โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับราชการ/ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms