Izmirlian Fellowship Application Form
September 2019
Full name/ Ձեր ամբողջական անունը *
Your answer
Email address/ Ձեր Էլ. հասցեն *
Your answer
Phone number/ Ձեր հեռախոսահամարը *
Your answer
Initiative/Project/Venture name / Ձեր նախաձեռնության/նախագծի անվանումը *
Your answer
What is the stage of your venture? / Զարգացման ո՞ր փուլում է Ձեր նախագիծը. *
Executive summary. Please describe your project in 50 words or less. / Ամփոփոգիր. խնդրում ենք համառոտ ներկայացրեք Ձեր նախագիծն։ առավելագույնը 50 բառով։ *
Your answer
What is the problem you are trying to solve? Max 100 words. / Ո՞րն է այն խնդիրը, որը փորձում եք լուծել։ Նկարագրեք առավելագույնը 100 բառով։ *
Your answer
What is your solution? Who are the main beneficiaries? Max 100 words. / Ո՞րն է Ձեր առաջարկած լուծումը։ Նկարագրեք առավելագույնը 100 բառով։ *
Your answer
How are you planning to make it financially sustainable? What is your business model? / Ինչպե՞ս եք ապահովելու նախագծի ֆինանսական կայունությունը։ Ո՞րն է Ձեր բիզնես մոդելը։ *
Your answer
What have you done so far? / Ի՞նչ աշխատանքներ եք իրականացրել մինչ այժմ։ *
Your answer
Describe the core team. List your core team members and their responsibilities. / Ներկայացրեք Ձեր հիմնական թիմը եւ անդամների պատասխանատվությունները։ *
Your answer
Please confirm the following by checking below/ Խնդրում ենք հաստատել ստորև․   *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Impact Hub. Report Abuse - Terms of Service