นิสิตใหม่ (รหัส 61) ลงทะเบียนสมัครเข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอใน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนกรอกข้อมูลสมัคร)
คำอธิบายเพิ่มเติม

ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้หมายความว่านิสิตได้รับสิทธิ์การอยู่หอพักนะครับ ให้นิสิตดำเนินการดังนี้

1. เปิดระบบให้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กรกฎาคม 2561

2. ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรม "Open House Dormitory" เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก และเข้าเยี่ยมชมภายในหอพัก (เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) ในวันที่ 10 ก.ค. 2561 พบกันที่ห้องใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ห้องกระจก) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. (กิจกรรมมีเป็นรอบๆละ 1 ช.ม.โดยประมาณ นิสิตมาได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก) ***หมายเหตุ:หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอให้หาโอกาสมาเข้าชมหอพักก่อนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จะได้มั่นใจว่าสามารถเข้าพักภายในหอพักได้ และไม่เป็นการตัดโอกาสคนที่มีความจำเป็นในการเข้าอยู่หอพักจริงๆ

2. นิสิตที่เข้าเยี่ยมชมหอพักและสนใจเข้าพัก หรือนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าอยู่หอพักจริง ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าสู่ "การสัมภาษณ์" โดยยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซด์ www.ss.sa.ku.ac.th หรือ fanpage : ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 11 - 14 ก.ค. 2561

3. นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ สามารถกรอกข้อมูลเลือกวันสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยวันสัมภาษณ์กำหนดไว้ในวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2561 (หากจำนวนคนที่กำหนดในแต่ละวันเต็ม จะต้องเลือกวันเวลาที่เหลือในระบบเท่านั้น) และให้มาสัมภาษณ์ในวันเวลาที่นิสิตเลือก

4. ให้นิสิตปริ้นข้อมูลที่ระบบตอบกลับไปยัง E-mail ของนิสิต เพื่อนำมายื่นรายงานตัวกับคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ โดยให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนของกระดาษ

5. นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด (18 - 20 ก.ค. 2561)
ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก

6. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าอยู่หอพัก (หอพักใน) ผ่านทาง www.ss.sa.ku.ac.th และ fanpage : ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 24 ก.ค. 2561

***หมายเหตุ : นโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 สามารถพักอาศัยภายในหอพักได้เพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น

คำนำหน้านาม *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เข้าเรียนในคณะ *
สาขาวิชา
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด (ตัวอย่าง* 17 ตุลาคม 2543) *
Your answer
กรุ๊ปเลือด
ศาสนา
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ตัวอย่างการกรอก* 091-6641102) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ปกครอง (ตัวอย่างการกรอก* 091-6641102) *
Your answer
E-mail *
Your answer
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Open House Dormitory เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก และเข้าเยี่ยมชมภายในหอพัก (เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) ในวันที่ 10 ก.ค. 2561 ที่ห้องใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ห้องกระจก) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. (กิจกรรมมีเป็นรอบๆละ 1 ช.ม.โดยประมาณ นิสิตมาได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก) *
หาก ไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Open House Dormitory ได้ ให้ระบุเหตุผล
Your answer
ภูมิลำเนา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms