ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สมาคมฯ กลุ่มกรุงเทพฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์วันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒” ในวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยขอให้แต่ละวิทยาลัยฯ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดำเนินการคัดเลือก ผู้บริหาร ๑ คน และครู ๑ คน ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่แต่ละสถานศึกษากำหนด เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันพุธ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ชื่อสถานศึกษา *
กรุณากรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาเนื่องจากมีผลต่อการออกเกียรติบัตร
Your answer
ผู้บริหารดีเด่น
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ครูดีเด่น
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
การจองโต๊ะอาหาร
จำนวน *
Your answer
ข้อกำหนดของชนิดอาหาร
จำนวนโต๊ะอาหารแบบทั่วไป *
หากไม่มีให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนโต๊ะอาหารแบบอิสลาม *
หากไม่มีให้ใส่ 0
Your answer
หมายเหตุ
1. สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันพุธ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ราคาโต๊ะละ ๔,๕๐๐ บาท/วิทยาลัยฯ/๑๐ ที่นั่ง รวมเกียรติบัตร ๒ ชุด*) สามารถชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ นางสาวปัญจพร เอื้อจงประสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่ 013-1-71411-2 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในฟอร์มนี้ หรือส่งไปที่ sstec.regis.2019@gmail.com
ก่อนวันพุธ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
** รายชื่อผู้ลงทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ติดต่อมายังผู้ประสานงาน

ติดต่อประสานงาน
นางสาวชินาชา เซ็นลี : โทรศัพท์ 099-094-7764 / 02-815-8182
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy