Biblický farský kvíz - 5. veľkonočná nedeľa
Vítam vás v našom farskom biblickom kvíze. Chcem vás uistiť, že všetky odpovede a údaje nebudú verejné, uvidíte ich iba vy a ja ako správca webovej stránky. Tak a teraz vás čaká 10 jednoduchých otázok vytvorených na základe Božieho slova, ktoré nám zaznie na 5. veľkonočnú nedeľu. Pre istotu prikladám súradnice liturgických textov:
Prvé čítanie: Sk 9, 26-31;
Žalm: Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32; R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. alebo Aleluja.
Druhé čítanie: 1 Jn 3, 18-24
Evanjelium: Jn 15, 1-8
Email *
1. Barnabáš porozprával apoštolom o tom, ako si Pavol smelo počínal v Damasku v Ježišovom mene. V akom štáte sa dnes nachádza mesto Damask (Damašek)?
1 point
Clear selection
2. Bratia poslali Pavla do Tarzu, odkiaľ Pavol pochádzal. V akom štáte sa dnes nachádza mesto Tarz (Tarsus)?
1 point
Clear selection
3. Keď Pavol prišiel do Jeruzalema, apoštoli sa ho báli. Ujal sa ho Barnabáš a priviedol ho k apoštolom. Ako sa volal učeník, ktorý sa ujal Pavla hneď po jeho obrátení na ceste do Damasku? (napíš meno)
1 point
4. „Pavol sa rozprával a prel aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.“ Pavol odišiel do Tarzu na lodi. Na pobreží akého mora sa nachádza Cézarea? Pomôže ti táto mapa: https://www.blazejstrba.eu/it/6-velkonocna-nedela-a/snimka-obrazovky-2017-05-20-o-22-27-18-kopia/
1 point
Clear selection
5. Po odchode Pavla do Tarzu mala Cirkev pokoj po celej Judey, Galilei a Samárii. Usporiadaj tieto tri časti Palestíny do poradia v smere od juhu na sever. Opäť ti pomôže mapa: https://www.blazejstrba.eu/it/6-velkonocna-nedela-a/snimka-obrazovky-2017-05-20-o-22-27-18-kopia/
1 point
Clear selection
6. Ján vo svojom prvom liste napísal: „A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.“ Ján toto Ježišovo prikázanie zachytil v Ježišovej rozlúčkovej reči vo svojom evanjeliu v 13. kapitole. Napíš číslo verša spomenutej kapitoly, v ktorom zaznelo Ježišovo nové prikázanie.
1 point
7. Ako žalm na dnešnú nedeľu je nám ponúknutá druhá polovica žalmu 22. Túto druhú polovicu môžeme označiť ako hymnus vďaky a chvály. Akej téme sa však venuje prvá polovica žalmu 22?
1 point
Clear selection
8. Ježiš povedal: „Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.“ V podobnom duchu o dreve viniča, ktorý bude hodený do ohňa na spálenie hovorí aj jeden z prorokov Starého zákona. Ktorý? (Buď si pozrieš 15. kapitolu v knihe každého spomenutého proroka alebo si pozrieš biblický komentár: https://youtu.be/XppTvNVxGb4 alebo si tipneš:-))
1 point
Clear selection
9. Ktoré slovo sa opakuje v evanjeliu najčastejšie?
1 point
Clear selection
10. Ježiš niekoľkokrát v evanjeliu spomína svojho Otca. Je v evanjeliovom úryvku spomenutá aj tretia Božská osoba?
1 point
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy