SUMMER ENGLISH ENRICHMENT ACADEMY 2019, Grades 4th - 8th (HỌC VIỆN TĂNG CƯỜNG ANH NGỮ MÙA HÈ năm 2019, Lớp 4 - Lớp 8 (học tại các trường ở Mỹ 3 năm hoặc ít hơn.))
One of the goals of the Alhambra Unified School District is to support and ensure all English Learners (EL) to become proficient in English. This summer, the district is excited to offer a Summer English Enrichment Academy for 4th - 8th grade EL students. This form is ONLY for 4th - 8th grade students who have been in US schools for 3 years or less. (Một trong những mục tiêu của Học Khu Thống nhất Alhambra là hỗ trợ và đảm bảo tất cả những học sinh học Anh ngữ (EL) trở nên thành thạo tiếng Anh. Mùa hè này, khu học chánh rất phấn khởi cung cấp một Học viện Tăng cường Anh ngữ Mùa Hè cho học sinh học tiếng Anh lớp 4- lớp 8. Mẫu đơn này CHỈ dành cho học sinh
Lớp 4 - Lớp 8 đã học tại các trường ở Mỹ 3 năm hoặc ít hơn.)
Space is limited. Are you committed to have your child attend all 18 days of summer school from June 5 - June 28, 2019? (Chỗ ngồi có hạn. Quý vị có cam kết cho con quý vị đi học đủ 18 ngày học của chương trình hè từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019 không? ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Alhambra Unified School District. Report Abuse - Terms of Service