PRIHLÁŠKA na seminár Dieťa s Aspergerovým syndrómom v škôlke

Prihláška na seminár "Dieťa s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v škôlke“,
ktorého cieľom je oboznámiť učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov škôlky s prejavmi detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), prípadne vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA), a poskytnúť informácie, ktoré povedú k úspešnej integrácii týchto detí v škôlke.

Seminár sa uskutoční v pondelok 23. novembra 2015, v priestoroch centra Andreas v Bratislave.

PROGRAM

16:00 - 18:00
Čo je to autizmus – základné prejavy u detí
Problémy vyplývajúce z tejto diagnózy a možnosti ich riešenia v danom prostredí

18:00 - 18:30
Diskusia a malé občerstvenie


Lektorkami seminára sú Mgr. Lucia Rusnáková a Mgr. Nadežda Okenicová, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom s Aspergerovým syndrómom.

Poplatok za seminár sú 3 eurá na účastníka. V prípade záujmu nahláste svoju účasť prostredníctvom formulára do 19. novembra 2015. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť. Ak počet prihlásených účastníkov prevýši kapacitu seminára, Autistické centrum Andreas si vyhradzuje právo výberu účastníkov. Ak sa z akýchkoľvek príčin nebudete môcť semináru zúčastniť, prosím, kontaktuje nás na (gvozdjakova@andreas.sk).

Odborný seminár prebieha v rámci projektu „Je lepšie byť pestrotieňom alebo netopiercom?“. Projekt je podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.


Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question