UČENIE SA PRÁCOU (WORK BASED LEARNING) V KREATÍVNOM A KULTÚRNOM PRIEMYSLE
V mene partnerov projektu LEARN TO CREATE (L2C) by sme Vás radi oslovili s pozvánkou zúčastniť sa prieskumu a mapovania situácie v oblasti učenia sa prácou (work based learning – WBL) v európskom kreatívnom a kultúrnom priemysle.
L2C je projekt podporený v schéme Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (Kľúčová akcia 2) programu Erasmus +. Projekt spája partnerov z oblasti odborného vzdelávania a prípravy v kreatívnom sektore v 6 európskych krajinách (Poľsko, Taliansko, Veľká Británia, Slovensko, Grécko a Španielsko), ktorých cieľom je navrhnúť, otestovať a overiť nový program učenia sa prácou (WBL) v európskom kreatívnom a kultúrnom priemysle (KKP). L2C si uvedomuje, že moderné kreatívne pracovné miesto je silným vzdelávacím prostredím s potenciálom výrazne prispieť k zamestnanosti, produktivite a zvyšovaniu hospodárskej konkurencieschopnosti. Usiluje sa prispieť k riešeniu výzvy EÚ v oblasti znižovania nezamestnanosti mladých ľudí a prispôsobenia súčasnej pracovnej sily na udržanie a rast zamestnanosti - čím sa zabezpečí, aby rozvinuté zručnosti pracovnej sily spĺňali potreby budúceho pracoviska.
Cieľom partnerstva L2C je vyvinúť komplexný a na mieru šitý prístup k podpore učenia sa prácou v sektore kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorý pracuje priamo s firmami a podnikateľmi z tohto sektora, poskytuje špecifickú podporu im a učiteľom a školiteľom odborného vzdelávania a prípravy. Kľúčovým výstupom bude na mieru šitý vzdelávací program pre učiteľov/školiteľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorý im pomôže vzdelávať ich študentov efektívnejšie.
Nasledujúci prieskum bol navrhnutý tak, aby v rámci projektu pomohol lepšie pochopiť kontext odvetvia KKP, jeho hlavné potreby, prekážky a faktory úspechu, ktoré treba zohľadniť pri tvorbe programu učenia sa prácou (WBL).
Budeme veľmi vďační za Váš čas a poskytnuté informácie, pomôžu nám lepšie porozumieť perspektívam a názorom rôznych druhov zainteresovaných strán z rôznych európskych krajín.
Vaše odpovede nebudú verejne publikované.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy