ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2563  วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง MR214 - MR217 ชั้น 2 ไบเทค บางนา
ขอปิดรับสมัคร เนื่องด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังว่าท่านจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง วช. ในโอกาสต่อไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy