Helgan kysely verkkosivu-uudistuksesta/ Helga's questionnaire on the website renewal of 2019
Vastaamalla Helgan verkkosivu-uudistuksen kyselyyn autat opiskelijakuntaa kehittämään verkkosivut, jotka palvelevat sinua paremmin! Kiitos, että autat meitä kehittämään uutta ja parempaa!

/

By answering Helga´s questionnaire on the website renewal, you are helping Student Union to develop a website that serves you better! Thank you for helping us to develop new and better!

Asema / Role *
Mitä verkkoselainta käytät tietokoneella? / Which web browser do you use on your computer?
Miten Helgan verkkosivu on toiminut tietokoneen selaimella? / How well does the website work on the web browser you´re using?
Huonosti / Badly
Erittäin hyvin / Great
Mitä verkkoselainta käytät puhelimella? / Which web browser do you use on your phone?
Miten verkkosivu on toiminut puhelimen selaimella? / How well does the website work on your phones web browser?
Huonosti / Badly
Erittäin hyvin / Great
Vapaa vastaus verkkosivusta ja sen toiminnasta / Voluntary feedback on the web page and how it works
Your answer
Miksi käytät Helgan verkkosivua ja mitä tietoa etsit sieltä? / Why do you use Helga website and what kind of information are you looking for from there?
Your answer
Mitä tietoa haluaisit, että lisättäisiin verkkosivulle? / What information you would like to be added to the website, that is currently missing?
Your answer
Kuinka helposti löydät etsimäsi? / How easily do you find what you're looking for?
Huonosti / Badly
Helposti / Easily
Miten parantaisit verkkosivun käytettävyyttä? / How would you improve the usability of the website?
Your answer
Kumpaa suosit enemmän? / Which do you prefer?
Käytännöllisyys/ Function
Visuaalisuus / Visuality
Informaatiorikas/ Information heavy
Tietoa kevyemmin + ohjaus lisätietojen äärelle / Information lightly + guidance to more information
Ominaisuuksia integroituna sivuille
Ulkoiset palvelut
Tapahtumakalenteri, jossa Helgan tapahtumat (sis. toimintaryhmät & kerhot) / Event calendar with Helga´s events (includes action groups and clubs)
Tapahtumakalenteri, jossa Helgan ja Haaga-Helian yhdistysten tapahtumat / Event calendar with Helga´s and Haaga-Helia´s associations events
Millaisilta toivoisit verkkosivujen näyttävän visuaalisesti? / Please describe the visuality of the website that you would desire.
Your answer
Kuinka hyödyllisenä näkisit Slice-syötteen verkkosivuilla? / How useful would you see a Slice feed in the website?
En ollenkaan hyödyllisenä / Not useful at all
Erittäin hyödyllisenä / Very useful
Kuinka hyödyllisenä näkisit vaalikoneen verkkosivuilla? / How useful would you see a voting aid application in the website?
En ollenkaan hyödyllisenä / Not useful at all
Erittäin hyödyllisenä / Very useful
Kuinka hyödyllisenä näkisit SoMe-syötteet verkkosivuilla? / How useful would you see SoMe feeds in the website?
En ollenkaan hyödyllisenä / Not useful at all
Erittäin hyödyllisenä / Very useful
Mitä SoMe-syötteitä haluaisit Helgan sivuilla näkyvän? / What SoMe feeds would you like to see in the website?
Your answer
Kuinka helposti Mikä Mättää -lomake on löydettävissä? / How easily do you find Whats Wrong -form?
Vaikeasti / Difficult
Erittäin helposti / Very easy
Millainen on verkkosivujen nykyinen rakenne? / How is the structure of the current website?
Epäselkeä / Unclear
Erittäin selkeä / Very clear
Perustele vastaustasi. Kerro myös, miten voisimme kehittää verkkosivujen rakennetta / Explain your answer. Tell also how we could improve the structure of the current website
Your answer
Millaista sisältöä toivoisit FAQ sivulta? / What kind of information would you like to see in FAQ page?
Mitä sisältöä toivoisit Edunvalvonta-apu sivulta? / What kind of information would you like to see in Advocacy Help page?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Haaga-Helian opiskelijakunta Helga. Report Abuse - Terms of Service