Въпросник за проучване на потребностите от усъвършенстване на уменията и компетенциите на преподавателите във висшите училища
ТОЗИ ВЪПРОСНИК ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРОУЧИ МНЕНИЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО УМЕНИЯТА, КОИТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ УСПЕШНО СВОЯТА МИСИЯ И ОТГОВОРНОСТИ.

ТОЙ Е РАЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“.

Уважаеми колеги, Високо оценяваме времето, което ще отделите за попълването на въпросника и ценим Вашето мнение. Нито анкетираните висши училища, нито отделните респонденти ще бъдат разкрити.
1. Област на висше образование (в която преподавате основно) *
2. Преподавателски стаж *
3. Кои от следните форми и методи на обучение използвате във Вашата работа? /възможен е повече от един отговор/ *
Required
4. Кои от изброените по-долу умения са важни за Вас като преподавател? Моля, изберете пет, които считате за най-важни. *
Required
5. Кои от изброените по-долу умения бихте искали да развиете/ усъвършенствате като преподавател? Моля изберете три, които желаете да развиете/усъвършенствате през следващите 3 години. *
Required
6. Кои допълнителни умения, изброени по-долу, са важни за Вас като преподавател? *
Required
7. Кои от допълнителните умения, изброени по-долу, бихте искали да развиете/ усъвършенствате през следващите три години? *
Required
8. Ако сте участвали в преподавателска мобилност (обмен), кои от изброени по-долу умения сте развили/ усъвършенствали като преподавател? /възможен е повече от един отговор/ *
Required
Submit
This form was created inside of FBO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms