Гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төслийн мэдээлэл
Хөтөлбөр, төсөл тус бүрээр 2018.01.31.-ний байдлаар бөглөнө
Байгууллага / харьяа байгууллага
Your answer
Төслийн удирдагчийн овог, нэр
Your answer
Төслийн нэр /монгол хэлээр/
Your answer
Төслийн нэр /англи хэлээр/
Your answer
Гадаадын санхүүжүүлэгч байгууллагын нэр /англи хэлээр/
Your answer
Төсөл хэрэгжиж буй газар
Your answer
Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн хугацаа
MM
/
DD
/
YYYY
Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа /жилээр/
Your answer
Хамтрагч улс /улсууд/
Your answer
Хамтрагч байгууллага /байгууллагуудын/ нэр монгол хэлээр
Your answer
Хамтрагч байгууллага /байгууллагуудын/ нэр англи хэлээр
Your answer
Төслийн нийт санхүүжилт /валютыг заах/
Your answer
Нийт санхүүжилтэд гадаадын санхүүжилтийн эзлэх хувь/хувиар %/
Your answer
Монголын санхүүжүүлэгч байгууллага /байгаа тохиолдолд/
Your answer
2017 онд хийгдсэн нийт санхүүжилт
Your answer
2017 оны санхүүжилтэд гадаадын санхүүжилтийн эзлэх хувь /хувь %/
Your answer
Төслийн үр дүн /2017 онд хийгдсэн ажлын товч танилцуулга, 500 үгнээс хэтрэхгүй/
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service