SEMAVİ EYİCE OKUMALARI BAŞVURU FORMU

Programın Amacı
Hangi sebeple olursa olsun yaşadığımız, her gün sokaklarında yürüdüğümüz, manzarasına göz değdirip huzur bulduğumuz, tarihi yüzü ile heyecanlandığımız kadim ve büyük şehir İstanbul'un gizli-açık, var olan ya da yok olmuş olan tarihini Prof.Dr.Semavi Eyice'nin yapmış ve yayınlamış olduğu araştırmaları ve yorumları ile tanımak ve keşfetmektir.

Programın Uygulanması
 Yıllık çizelgede belirtilen kitaplar katılımcılar tarafından temin edilir, belirtilen vakit içerisinde okunur ve Kitap Analiz Toplantısında Bünyamin KOÇ'un moderatörlüğünde, katılımcılar kitaptan aldıkları notları, katıldıkları veya itiraz ettikleri bölümleri, yaptıkları araştırmaları, bulduğu envanterleri konu bütünlüğü içerisinde paylaşır.

Katılım Şartları
 Kitaplar katılımcılar tarafından temin edilecektir.
 Herkes kitabı okumakla yükümlüdür, okunmaması durumunda cezalandırma yapılabilir.
 Kitap Analiz Toplantılarına 2 seferlik mazeretsiz katılım sağlamama durumunda katılımcının kaydı silinecektir.

OKUNACAK KİTAPLAR:
 Tarih Boyunca İstanbul
 Eski İstanbul'dan Notlar
 Bizans Devrinde Boğaziçi

NOT:
Semavi Eyice Okuma Grubu Toplantıları ayda 1 kez olacak olup, kayıt olan katılımcıların müsaitlik durumuna göre gün ve saat belirlenecektir.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question