ČeMBA z.s. - členství 2023
Vyplněním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem zaplatil/a členský příspěvek na rok 2023 na bankovní účet spolku: 2400117717/2010 (FIO banka) a jsem proto členem/členkou spolku Česká Mountainbiková Asociace, z.s., IČ: 28552075 (dále jen „spolek“).

Výše základního členského příspěvku je 290 Kč. Rodinné členství je ve výši 500 Kč.

Variabilní symbol je ve tvaru RRRRMMDD (RRRR je rok narození, MM je měsíc narození a DD je den narození, např. 19920528, což znamená den narození 28.5.1992).

Do poznámky je dobré uvádět e-mail člena kvůli ještě lepší identifikaci platby.

Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zněním stanov spolku cemba.eu/stanovy-82.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Dávám tímto v souladu se zákonem č.480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas k zasílání obchodních sdělení spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075, a to za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti spolku, informací o novinkách, případně za účelem zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Dále uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail správci Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075. Souhlas je udělen za účelem vedení databáze členů spolku, zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Osobní údaje budou zabezpečeně zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Příjmení a Jméno *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa - Město, PSČ *
e-mail *
Na něco jsme zapomněli nebo tebe něco napadlo, co bys nám rád sdělil/a?
Datum platby členského příspěvku na rok 2023. *
MM
/
DD
/
YYYY
Pokud jsi platil/a rodinné členství ve výši 500 Kč, tak vyplň i toto.
Příjmení a Jméno manželky či manžela, družky nebo druha
Datum narození manželky či manžela, družky nebo druha
Chceš v rámci rodinného členství přihlásit do ČeMBA, z.s. i své dítě, juniora ve věku 15 - 21 let?
Příjmení a Jméno dítěte ve věku 15 - 21 let.
Datum narození dítěte ve věku 15 - 21 let
Platíš rodinné členství a máš více než jedno dítě ve věku 15 - 21 let? Pak nám napiš jejich Příjmení a Jména spolu s datem narození sem.
Chci se aktivněji zapojit do dění v ČeMBA, z.s. (Už tvoje členství je pro Čembu přínosem, chceš se také zapojit aktivně do jejího chodu? My budeme jen rádi, pokud tomu tak bude.)
Clear selection
Spolku ČeMBA mohu pomoci v této oblasti:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy