แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
อายุ *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ระดับการศึกษา *
ระดับชั้นปี *
สังกัดพื้นที่ *
หลักสูตร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy