Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Veli Memnuniyet Anketi
Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki görüşleriniz okulumuz planlamasını etkileyecektir. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.
ANKET SORULARI Hiç için (1); az için (2); orta için (3); çok için (4) ve tam için (5)'i işaretleyin
A. ULAŞILABİLİRLİK VE iLETİŞİM
1. Veliler, ihtiyaç duyulduğunda okul personeliyle (yönetici, öğretmen, hizmetli vb) rahatlıkla görüşmektedir. *
2. Veliler, kendilerini ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğrenmektedir. *
3. Veli toplantıları, velilerin ihtiyacına cevap vermektedir. *
4. Veliler, ihtiyacı olan konularda rehberlik hizmeti alabilmektedir. *
B. DİLEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
1. Veliler, okula ilişkin dilek, öneri ve şikâyetlerini okulla paylaşabilmektedir. *
2. Okula iletilen dilek, öneri ve şikâyetler dikkate alınmaktadır. *
C. GÜVENİLİRLİK
1. Veliler, okul yöneticilerine güvenmektedir. *
2. Veliler, okulun öğretmenlerine güvenmektedir. *
3. Veliler, okulun diğer çalışanlarına güvenmektedir. *
Ç. GÜVENLİK
1. Okulda, okula gelen yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. *
2. Okulda yangın ve doğal afetlere (deprem, sel vb) karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. *
D. KARARLARA KATILIM
1. Okul yönetimi, okulun stratejik planı hakkında velileri bilgilendirmektedir. *
2. Okul yönetimi, okulun gelişim planı hakkında velileri bilgilendirmektedir. *
3. Okul yönetimi, okul gelişim raporu hakkında velileri bilgilendirmektedir. *
4. Veli temsilcileri tüm velileri temsil edebilmektedir. *
5. Karar alma sürecinde velilerin görüşleri dikkate alınmaktadır. *
E. ÖĞRENCİ İŞLERİ
1. Veliler, öğrenci devamsızlık bilgilerine rahatlıkla ulaşabilmektedir. *
2. Veliler, öğrencilerinin notlarını rahatlıkla takip edebilmektedir. *
3. Öğrenci işleri ile ilgili belgeler (nakil, karne, diploma vb) zamanında düzenlenmektedir. *
F. OKUL ORTAMI
F. 1. OKULUN FİZİKİ ORTAMI
1. Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. *
2. Okul öğrencilerin sağlığı ve gelişimi açısından uygun bir fiziki ortama (rutubetsiz, havalandırmalı, geniş vb) sahiptir. *
F. 2. OKULUN KANTİNİ
1. Okulun kantininde satılan malzemeler temiz ve sağlıklıdır. *
2. Okulun kantininde satılan malzemeler hesaplıdır. *
G. SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
1. Okuldaki sosyal etkinlikler öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenmektedir. *
2. Çocuklar okulda sosyalleşe bilmektedir. *
3. Okulda çocukların gizli yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar sunulmaktadır. *
H. DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGELERİ
1. Öğrenci başarıları değerlendirilirken tarafsız davranılmaktadır. *
2. Öğrencilerin okuldaki başarıları ödüllendirilmektedir. *
İ. OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA VE EĞİTİM
1. Öğrenciler, okulda milli ve manevi değerleri öğrenebilmektedir. *
2. Öğrenciler, okulda temel ahlak kurallarını öğrenebilmektedir. *
3. Okulda, öğrencilerin olumlu kişilik geliştirmeleri desteklenmektedir *
J. DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ
1. Okulun ders araç-gereç yönünden çağın gereklerine uygun bir alt yapısı vardır. *
2. Ders araç-gereç alt yapısını zenginleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. *
K. DERS PROGRAMLARI
1. Öğrencilerin okulda edindiği bilgiler, günlük hayatta ve/veya daha sonraki öğrenim hayatında kullanabilecekleri niteliktedir. *
2. Okulda derslerin boş geçmesini önleyici tedbirler alınmaktadır *
3. Okulda eğitimin-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli sayıda görevli vardır. *
4. Seçmeli derslerin belirlenmesinde velilerin görüşleri dikkate alınmaktadır. *
5. Seçmeli derslerin belirlenmesinde yakın çevrenin koşulları göz önünde tutulmaktadır. *
L. ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
1. Öğrencilere başarıyı tadabilecekleri fırsatlar sunulmaktadır. *
2. Öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgileri, günlük yaşamda kullanabilmelerine yönelik uygulamalara yer verilmektedir. *
3. Eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutulmaktadır. *
M. REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ
1. Öğrencilere mesleki yönlendirme yapılmaktadır. *
2. Okulun rehberlik servisi, velileri de içine alan çalışmalar yapmaktadır. *
N. SINIF İKLİMİ
1. Öğretmen sınıfta her öğrenciye eşit olanaklar sağlamaktadır. *
2. Öğrencilerin evlerindeki aile sıcaklığını aratmayacak bir sınıf atmosferi mevcuttur *
3. Öğrencilerin bu okulda öğrenim görmeleri, velileri memnun etmektedir. *
O. ULAŞIM
1. Okul yolu güvenlidir *
P. DERS ARASI
1. Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. *
2. Ders aralarında öğrenci güvenliği için önlemler alınmaktadır. *
3. Ders aralarında öğrencileri dinlendirmeye yönelik ortamlar sunulmaktadır *
R. TOPLUMA ETKİ VE KATKI
1. Okul tesisleri (eğlence, sportif ve kültürel etkinlikler) çevrenin kullanımına sunulmaktadır. *
2. Okul, çevre ve insan sağlığı ile ilgili çalışmalara destek vermektedir. *
3. Okul, ulusal bayram ve törenlere çevrenin katılımını sağlamaktadır *
4. Okul çevre kirliliğinin (gürültü, temizlik vb) önlenmesi konusunda duyarlıdır. *
5. Çevreden okulla ilgili olumlu eleştiriler yapılmaktadır. *
7. Bu okul, başkalarına rahatlıkla tavsiye edilebilecek bir okuldur *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service