Inschrijfformulier MSHC

MSHC Registration Form

  1. Persoonsgegevens / Personal details

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Contactgegevens / Contact details

  Gebruik je adres in Maastricht / Use your address in Maastricht
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  3. Opleidingsgegevens / Educational details

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Scheidsrechterskaart / Referee card

  This is a required question
  This is a required question

  5. Lidmaatschap / membership

  Op 1 september wordt de exacte prijs van het lidmaatschap vast gesteld. De onderstaande prijzen kunnen dus nog veranderen. Wij hanteren inschrijfgeld van €20,- voor inschrijvingen vanaf 1 juni. Every 1st of September the exact amount of membership fee will be determined. Therefore, these prices can be deviated from. There is a subscription fee of €20,- for subscriptions from the 1st of June onwards.
  This is a required question

  6. Betalingsgegevens / Payment details

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. Termijnen / Installments

  Indien je ervoor kiest om in termijnen te betalen, zal er tweemaal €70,00 van je rekening worden afgeschreven. De data van afschrijving zullen tijdig via de nieuwsbrief van MSHC bekend gemaakt worden. Je dient zelf zorg te dragen voor een toereikend saldo. Voor het betalen in termijnen wordt €2,50 extra in rekening gebracht. If you choose to pay by installments, the total membership fee will be deducted from your account in two installments of €70,00 each. The dates of deduction will communicated through the weekly MSHC newsletter. You are personally responsible to take care of a sufficient account balance at time of deduction. For paying in installments, we will include an extra €2,50.
  This is a required question

  9. Sportkaart / Sports Card

  Naast uw MSHC contributie dient u een sportkaart aan te schaffen via UM-Sport voor de duur van uw lidmaatschap; meer informatie kunt u vinden op: www.maastrichtuniversity.nl/sport. Zodra u in het bezit bent van een geldige sportkaart, dient u ons het bijbehorende nummer per mail door te geven. Indien blijkt dat u niet in het bezit bent van een geldige sportkaart wordt aan u een boete doorberekend. In addition to your MSHC membership you are required to purchase a valid UM-Sport’s card for the length of your membership. More information on the UM-Sport’s card can be found on: ww.maastrichtuniversity.nl/sport. As soon as you are in the possession of a valid sports card, you are to communicate the related number to MSHC by e-mail. When you are found to be not in the possession of a valid sports card, you risk a fine.

  10. Tenue / Garments

  Als lid van MSHC bent u verplicht om te spelen in het volledige wedstrijdtenue van MHC. Het tenue bestaat uit een witte MHC polo, donkergroene MHC broek/rok en witte MHC sokken. Dit tenue is te verkrijgen bij Relax Sport, Dorpsstraat 12, te Maastricht. Zonder wedstrijdtenue bent u niet gerechtigd om wedstrijden namens MSHC te spelen. As a member of MSHC you are required to play in the full garments of MHC. The garment exists of a white MHC polo, dark green MHC trousers/skirt and white MHC socks. The garment can be purchased at Relax Sport, Dorpsstraat 12, Maastricht. Without valid garment you are not allowed to play hockey matches on behalf of MSHC.

  11. Machtiging / Authorization

  Het lidmaatschap loopt door tot wederopzegging van lid. The membership will stop until resignation by member.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question