Bình chọn Tuần 3- Vua Tiểu Thuyết 2017
Hãy bình chọn để tác phẩm bạn yêu thích được vào vòng Bán Kết - Vua Tiểu Thuyết 2017.

Quy định:
-Mỗi tài khoản Google chỉ được làm phiếu bình chọn 1 lần, và bình chọn cho tối đa là 3 tác phẩm.
-Bình chọn cho tuần 3 sẽ kết thúc vào 09:00 ngày 21/07/2017.

Email address *
Bạn sẽ bình chọn tác phẩm nào được vào vòng Bán Kết? *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms