Spotkanie informacyjne dot. konkursu do działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020, Opole, 12.07.2017 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77/ 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Czy ma Pan/Pani potrzebę omówienia pracy w generatorze wniosków Syzyf?
Czy ma Pan/Pani potrzebę poruszenia jeszcze któregoś z zagadnień szerzej? Jeśli tak, proszę je podać.
Your answer
Spotkanie dotyczy możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020 *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz instytucje nadzorujące i kontrolujące działalność GPI w Opolu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na przedmiotowe spotkanie, a także na potrzeby prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości oraz przeprowadzenia kontroli i certyfikacji GPI w Opolu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. celów jest Województwo Opolskie (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole ). Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms